Hoe een computer straks over je baan beslist met Big Data

Hoe een computer straks over je baan beslist met Big Data HoeeencomputerstraksoverjebaanbeslistmetBigData 21

Solliciteren betekent nu nog vaak je cv opstellen, een mooie sollicitatiebrief schrijven en vervolgens duimen dat je uitgenodigd wordt voor een gesprek. Maar sommige bedrijven pakken het totaal anders aan … Solliciteren betekent nu nog vaak je cv opstellen, een mooie sollicitatiebrief schrijven en vervolgens duimen dat je uitgenodigd wordt voor een gesprek. Maar sommige […]