Digitale weerbaarheid Nederland blijft achter op groeiende dreiging

Digitale weerbaarheid Nederland blijft achter op groeiende dreiging DigitaleweerbaarheidNederlandblijftachteropgroeiendedreiging thumb1

Op de website van het Nationaal Coördinator Terorrismebestreiding en Veiligheid is een interessant artikel te lezen over het achter blijven van de digitale weerbaarheid in Nederland ondanks een groei van dreigingen. Nederlanders krijgen meer te maken met apparatuur die gekoppeld zijn met het internet (IOT). Dat staat onder anderen in het Cybersecuritybeeld Nederland 2017 (CSBN 2017) […]

De klantgerichte ICT’er is zijn gewicht in goud waard!

De klantgerichte ICT’er is zijn gewicht in goud waard! DeklantgerichteICTeriszijngewichtingoudwaard thumb1

 Speciaal voor ICT’ers heeft StarTel de training ‘Communiceren met Impact voor ICT’ers’ laten ontwikkelen door docente Paola Pisu. ‘Klantgericht en ICT’ers; gaat dat samen dan?’‘Natuurlijk gaat dat samen!!!’  Aan het woord is Johan; een ICT’er in hart en nieren die al jaren binnen de ICT-afdeling van een grote zorginstelling werkt. Plots begint hij een beetje […]

Nieuws Functionaris Gegevensbescherming

Nieuws Functionaris Gegevensbescherming NieuwsFunctionarisGegevensbescherming thumb1

 De training Functionaris Gegevensbescherming is onlangs voor het eerst georganiseerd en door alle deelnemers zeer goed geëvalueerd. Algemene Verordening Gegevensbescherming Op 25 mei 2016 is de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Overheden en organisaties die veel met persoonsgegevens te maken hebben, hebben na de inwerkingtreding twee jaar de tijd, (dus tot 25 […]