Blik Vooruit

blog-blik-vooruit-1200x800px-01

Werk je bij het Rijk?

Ben je werkzaam bij het Rijk en wil je je loopbaan een andere wending geven of iets nieuws leren? Heb je veel verschillende kennis en vaardigheden opgedaan, maar geen erkend diploma? Maak dan gebruik van de regeling Blik vooruit.

De wereld digitaliseert steeds meer en de overheden gaan daarin mee. Als rijksambtenaar heb je daardoor de keuze: jezelf ontwikkelen of achterblijven. Gelukkig zijn er mogelijkheden om je te ontwikkelen, en veel mogelijke resultaten om na te streven. Een optie is om gebruik te maken van het fonds Blik Vooruit.  Lees verder om te zien of Blik Vooruit jou kan helpen en hoe je toegang krijgt tot het fonds.

Wat is Blik Vooruit?

Blik Vooruit is een regeling vanuit het A+O fonds Rijk. Het doel is “het vergroten van de inzetbaarheid en versterken van de arbeidsmarkpositie van rijksambtenaren”. Hiervoor kunnen rijksambtenaren €1.000 subsidie krijgen voor het financieren van een cursus, opleiding of het behalen van een ervaringscertificaat. Het initiatief voor deze ontwikkel trajecten ligt bij de ambtenaren.

Om in aanmerking te komen voor subsidie uit het fonds moet je voldoen aan de volgende criteria:

 • Rijksambtenaar bent (het ministerie van Defensie valt niet onder het A+O fonds Rijk);
 • Drie jaar of langer dezelfde functie vervult bij hetzelfde Rijksonderdeel;
 • Nog niet eerder aan deze regeling hebt deelgenomen.

Als je, op grond van artikel 58 Algemeen Rijks Ambtenaren Reglement (ARAR) of op basis van interim functievulling (IF), tijdelijk andere werkzaamheden hebt verricht telt deze tijd mee voor het tweede criterium. Dit is onder de voorwaarde dat je in die periode je oorspronkelijke aanstelling hebt gehouden. Een periode als uitzendkracht telt niet mee voor de drie jaar periode.

Wat kun je met Blik Vooruit doen?

Er zijn heel wat trainingen die binnen het Blik Vooruit budget vallen, zeker als je dat combineert met en ander opleidingsfonds (zie vette tekst onder voorwaarden). Bijvoorbeeld de Microsoft Dynamics 365 trainingen voor cloud integratie van Microsoft office 365. Een ander, breed bruikbaar, set trainingen zijn de softskills trainingen.

Het is aan jou om te bepalen welke trainingen je de meeste opties geven. Natuurlijk helpen wij je daarbij als je vragen of advies wil. Een opleiding volgen kan heel intimiderend lijken maar het heeft, naast de extra kennis en vaardigheden, ook verschillende voordelen. Zo geef je het signaal af dat jij je blijft ontwikkelen, wat voor veel werkgevers een aantrekkelijke eigenschap is. Ook bieden onze trainingen de mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen en je netwerk uit te breiden.

Wat zijn de voorwaarden voor Blik Vooruit financiering?

Met de regeling Blik vooruit kun je één opleidingsactiviteit vergoed krijgen. Het kan gaan om een cursus, opleiding of het behalen van een ervaringscertificaat (EVC). De activiteit moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • de cursus, opleiding of het ervaringscertificaat draagt bij aan je volgende loopbaanstap;
 • de cursus, opleiding of het ervaringscertificaat is niet noodzakelijk om je huidige werk te doen;
 • trajecten gericht op loopbaanoriëntatie komen niet voor vergoeding in aanmerking. Voor die trajecten kunt u gebruik maken van het loopbaanadvies, zoals afgesproken in de CAO 2005/2006. Tot een loopbaanadvies kunt u toegang krijgen via je werkgever, via www.rijkstalentencentrum.nl of via www.loopbaanadvies.aofondsrijk.nl;
 • hobbyachtige cursussen en activiteiten die algemeen van aard zijn en overwegend in de privésfeer liggen, zoals het behalen van je golfvaardigheidsbewijs en het rijbewijs, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Daarnaast moet worden voldaan aan de volgende procedurele en administratieve voorwaarden:

 • Er mag geen sprake zijn van dubbele financiering;
 • De regeling Blik vooruit vervangt niet een mogelijke vergoeding van scholingskosten door je werkgever op grond van art. 59 of 60 van het ARAR;
 • De activiteit mag niet beginnen voordat het A+O fonds Rijk je volledige subsidieaanvraag digitaal heeft ontvangen. Als datum van ontvangst van je aanvraag geldt de datum waarop deze bij het A+O fonds Rijk wordt ontvangen;
 • De activiteit moet aantoonbaar zijn gevolgd en door jezelf betaald;
 • Je dient de declaratie bij ons digitaal in te dienen binnen drie maanden na afloop van de activiteit;
 • Je mag de te declareren opleidingskosten niet in aftrek nemen als scholingsuitgave binnen de buitengewone uitgavenregeling in je aangifte inkomstenbelasting over het desbetreffende jaar.

De tweede procedurele en administratieve voorwaarde geeft aan dat je vergoeding per art. 59 of 60 ARAR kunt combineren met de Blik Vooruit subsidie. Wij raden je aan deze optie te verkennen met je leidinggevende.

Hoe krijg je een Blik Vooruit subsidie?

Het verkrijgen van een Blik Vooruit subsidie bestaat uit een aantal stappen.

 • De aanvraag:
  • Die doe jij zelf als werknemer.
 • De beoordeling:
  • Per aangevraagde activiteit beoordeelt het A+O fonds Rijk de toegevoegde waarde van de cursus, opleiding of het ervaringscertificaat voor de verbreding van je inzetbaarheid en de vergroting van je kansen op de arbeidsmarkt.
 • De vergoeding:
  • De vergoeding van de kosten vind achteraf in 1 keer plaats. Je moet deze kosten dus eerst zelf betalen. Kosten declareren kan tot 31 december 2020. Je kunt je declaratie online invullen op blikvooruit.aofondsrijk.nl.

De volgende kosten komen in aanmerking voor vergoeding: de kosten van de cursus, opleiding of het ervaringscertificaat, inclusief inschrijf- en examengeld, verplicht gesteld studiemateriaal en inclusief BTW.

Blik Vooruit vergoedt géén reis- en verblijfkosten. De cursus of opleiding volgt je in je vrije tijd, tenzij je met jouw leidinggevende andere afspraken maakt. Verletkosten worden niet vergoed door het A+O fonds Rijk. Er geldt een maximaal subsidiebedrag van € 1.000. Het vergoede bedrag kan niet hoger zijn dan het bedrag dat je in de beschikking door het A+O fonds Rijk werd toegezegd.

De aanvraag gaat digitaal via www.blikvooruit.aofondsrijk.nl. Dit kan tot en met 30 september 2019. Het A+O fonds heeft het voornemen om de regeling na de sluitingsdatum te stoppen. De sluitingsdatum kan vervroegd worden als het subsidiefonds opgebruikt is. Einddatum voor het afronden van je cursus, opleiding of EVC-procedure is 30 september 2020.

Hoe vraag je de subsidie aan?

Voor het aanvragen van een Blik Vooruit subsidie moet je drie dingen doen:

 • Bedenk wat je wilt met je verdere loopbaan en welke cursus of opleiding je wilt doen (eventueel na het behalen van het ervaringscertificaat) om je arbeidshorizon te verbreden. Houd daarbij rekening met de bovenvermelde voorwaarden voor de activiteit. Maak je keuze;
 • Vul de aanvraag online in op blikvooruit.aofondsrijk.nl;
 • Upload een kopie van een recente loonstrook. (tip: maak je BSN zwart)

 

Stay Connected

More Updates

De maand van de cybersecurity

Cybersecurity, wat is dat nou eigenlijk, en waarom moet je er iets vanaf weten? En waarom is oktober de ‘maand van de cybersecurity’?
Wat heeft het eigenlijk met voetbal te maken? Je komt dan te weten hoe je je teweer kan stellen tegen al die vervelende ransomware en phising en dergelijke.
Voor de antwoorden op deze interessante vragen: lees deze blog.

IT Talentprogramma 2022

Inleiding In een grijs verleden was je al een IT Talent als je tot 16 kon tellen. Want dan had je kans dat je wist

Op de hoogte blijven van de nieuwste trainingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven nieuwsbrief