ethical-hacking-workshop-actie-1000x300px-02

Deze unieke praktische 3-daagse workshop start over...

Dag
Uur
Minuut
Seconde

Capture the Flag

De Hands-On Workshop Ethical Hacking is bedoeld voor mensen die reeds de Certified Ethical Hacking (CEH) training hebben gevolgd (of die op gelijkwaardig kennisniveau zitten) en zich meer op praktijk willen gaan richten in de vorm van Capture The Flag uitdagingen.

Waar CEH zich met name richt op het verschaffen van de nodige voorkennis alsmede een grote selectie tools presenteert in de aanloop naar een verdere professionalisering via ECSA (Analyse) en uiteindelijk LPT (Licensed Penetration Tester), zal deze workshop aan de hand van een aantal vooropgezette en ‘real-life’ scenario’s het proces van onderzoek, toegang en data verkrijgen alsmede het analyseren van de hack in de praktijk brengen.

Deze workshop poogt daarmee de balans die in CEH meestal overhelt naar ‘theorie en tools’ te herstellen naar ‘praktische toepassing’.

Black-Box

In 3 dagen worden kort de theoretische elementen herhaald waarop de praktijk zich zal baseren, waarna er zonder al te veel voorinformatie (black-box) zal worden gepoogd toegang tot enkele virtueel beschikbare machines te verkrijgen.

Voor alle machines wordt een ‘gebaand pad’ beschikbaar gesteld door de docent, maar het staat eenieder vrij zijn eigen kijk en methode toe te passen waarbij diverse methodes alsmede de daarbij horende voors en tegens centraal besproken kunnen worden.

Virtuele Machines

De keuze van te gebruiken virtuele machines is onderhevig aan wijziging en afhankelijk van actuele onderwerpen in de markt almede de samenstelling van de deelnemersgroep.

 

"Zonder veel voorinformatie zal worden gepoogd toegang tot enkele virtuele machines te verkrijgen." 

Dit ga je in 3 dagen leren

Dag 1, ma 17 september

 • Sniffing & Session Hijacking
 • Denial of Service
 • CTF op een of twee Beginners-level VM('s) (scanning, web/ftp/ssh, hash cracking, privilege escalation)

Dag 2, di 18 september

 • Offensive thinking
 • Reconnaissance & OSINT (Open Source Intelligence)
 • Scanning & Enumeration (Harvesting)
 • CTF op een of twee Beginners-level VM('s) (scanning, webapp, exploit/code review, OSINT, bruteforcing)

Dag 3, wo 19 september

 • All Together now
 • Webserver/application/injection techniques
 • Encoding/decoding basics
 • CTF op een Advanced-level VM (scanning, injection, shell, strings, decoding)

"Learning by doing." 

De investering voor de 3-daagse (maximaal 8 deelnemers)
Ethical Hacking Workshop in Utrecht inclusief uitgebreide lunches is

€ 1.795,-*
(* exclusief 21% BTW)

 

Er zijn nog
plaatsen beschikbaar

De trainer voor deze workshop:

Hij is in het dagelijks leven een zeer ervaren en breed georiënteerde specialist op het vlak van infrastructuur- en cloudsecurity. Met een werkervaring van 25 jaar in de bereiken Microsoft, Apple/BSD en Linux - waarbij gespecialiseerd in netwerk beveiliging - is hij tevens gefocust op het overdragen van kennis. Hij is dan ook gecertificeerd als Microsoft-, EC-Council- en Kaspersky-trainer en richt zich hierbij op actuele thema’s als cloud, security, malware en privacy waarbij hij zelf ook maatwerk trainingen en specialistische workshops verzorgt. Deze trainer staat bekend om zijn inspirerende manier van lesgeven waarbij het behouden van de aandacht voor hem schijnbaar kinderspel is, hetgeen duidelijk blijkt uit de vele positieve reviews van deelnemers.

Voorwaarden voor deelname:

 • Maximaal aantal deelnemers: 8
 • Een ethisch correcte instelling is verplicht. Het is NIET toegestaan tijdens deze workshop andere deelnemers, de docent, netwerk-voorzieningen of wat dan ook op enige manier te beïnvloeden, hinderen dan wel te benadelen. Deze regel wordt strikt nageleefd op straffe van directe uitsluiting van deelname zonder restitutie.
 • Ondanks de ethische insteek kan de docent noch de trainingsprovider aansprakelijk worden gesteld voor enige (informatie)technische beschadiging of datalekkage. Deelname en daarbij horende (informatie)technische risico’s zijn volledig voor verantwoordelijkheid van de deelnemer.
 • Een eigen laptop meenemen heeft de voorkeur zodat deelnemers in een omgeving naar eigen voorkeur kunnen werken. Zorg voor een machine met voldoende capaciteit om 2 “gemiddelde” VirtualBox VM’s lokaal te draaien en volledige lokale administrator rechten. Advies: minimaal 8GB geheugen, snelle harddisk, multicore processor. Een fysieke ethernet-verbinding die in de VM’s dedicated, of zonodig bridged, kan worden aangeboden is noodzakelijk (een USB-Ethernet adapter heeft de voorkeur). De docent kan geen ondersteuning geven aan alle configuraties anders dan op basis van Best Effort. Eigen kennis en kunde is vereist alsmede verantwoordelijkheid voor op de eigen laptop opgeslagen gegevens.
 • Voor deelnemers die reeds meer dan Beginner-level ervaring met Capture The Flag omgevingen hebben is deze workshop waarschijnlijk minder geschikt.