Nieuws Functionaris Gegevensbescherming NieuwsFunctionarisGegevensbescherming1

 De training Functionaris Gegevensbescherming is onlangs voor het eerst georganiseerd en door alle deelnemers zeer goed geëvalueerd.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2016 is de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Overheden en organisaties die veel met persoonsgegevens te maken hebben, hebben na de inwerkingtreding twee jaar de tijd, (dus tot 25 mei 2018), om aan de regels in de verordening te voldoen en een functionaris gegevensbescherming aan te stellen.

6-daagse training ontwikkeld

Eerder dit jaar zijn bij StarTel vanuit verschillende sectoren verzoeken binnengekomen om mee te denken in de ontwikkeling en scholing van de functionaris gegevensbescherming. Samen met de opdrachtgevers en drie gespecialiseerde en gecertificeerde trainers, ieder vanuit de eigen discipline, is een 6 daagse training tot stand gekomen die op de zesde dag met een examen wordt afgesloten.

Goede evaluatie

De training is onlangs voor het eerst georganiseerd en is door alle betrokken deelnemers (vanuit overheid, zorg en onderwijs) zeer goed geëvalueerd. (Gemiddelde score 9,2!). Er is bewust voor gekozen om deze eerste uitvoering niet te kiezen voor een specifieke sectorale aanpak, maar de deelnemers vanuit de verschillende sectoren in een groep door de theorie te leiden. Deze aanpak heeft geresulteerd is vele nieuwe inzichten voor de deelnemers. De aanpak zal in de toekomst ook om deze reden gehanteerd worden. Door het gebruik van een portal kunnen in de komende maanden door de deelnemers actuele vragen en thema’s worden ingebracht terwijl de betrokken trainers de vragen zullen beantwoorden. Hiermee worden de deelnemers optimaal gefaciliteerd in de uitoefening van de nieuwe functie en wordt tevens een platform geboden waarop ook onderling kennis kan worden gedeeld.

StarTel: uw partner in ontwikkeling

Na de zomervakantie zal zowel in Noord Nederland als ook in Midden- en Zuid-Nederland de leergang functionaris gegevensbescherming door StarTel georganiseerd worden. StarTel treedt hierbij graag op als ‘Partner in ontwikkeling’!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *