Startel is een van de opleiders met NRTO accreditatie die binnen het door de overheid gesubsidieerde programma NL Leert door een relevant portfolio aan trainingen en tracks wil aanbieden aan de beroepsbevolking in Nederland. We hebben daartoe onlangs de aanvraag gedaan en wachten in spanning op de uitslag. Na goedkeuring van ons portfolio zal op deze pagina ons totale aanbod worden gepresenteerd.

 

Achtergrond: Voor het (verder) ontwikkelen van kennis en vaardigheden van deelnemers, wordt door de overheid dit programma aangeboden. Duurzame inzetbaarheid wordt vergroot door de deelnemers kosteloos online scholingstrajecten aan te bieden, die kunnen bijdragen aan het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt of op het weer verkrijgen van arbeid. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor een subsidieregeling opengesteld.

 

Binnenkort meer hierover!