StarTel: ICT kennispartner voor het voortgezet onderwijs in Noord Nederland 1 10 8537 12823100781‘Bij de trainingen van StarTel is het voor ons belangrijk dat naast de kennisoverdracht door de docent ook kennis wordt uitgewisseld door de verschillende deelnemers aan de training. De omgeving waarin de training wordt verzorgd en de ontspannen en huiselijke sfeer in de Sterrenwacht zorgen ervoor dat deze kennisuitwisseling op een hele natuurlijke manier plaats vindt. De beheerders zijn uiterst tevreden over de kwaliteit van de bijeenkomsten, reden om jaar in jaar uit contact te houden met Startel.’(Aad van der Drift, coördinator systeembeheerders netwerk ICT-noord)Het samenwerkingsverband ICT-Noord wordt gevormd door ruim veertig deelnemende scholen voor voortgezet onderwijs in Noord-Nederland. Door samen te werken bij de inkoop van ICT en ICT gerelateerde middelen realiseren de aangesloten scholen forse kostenbesparingen.Op het gebied van ICT kennis is StarTel al jarenlang de partner van ICT Noord. Veel beheerders van de aangesloten scholen hebben de weg naar de Kapteyn Sterrenwacht weten te vinden. Daarnaast nemen de beheerders van de ICT Noord scholen regelmatig deel aan seminars die door StarTel worden georganiseerd. De beheerders hebben de afgelopen jaren o.a. deelgenomen aan sessies op het gebied van Windows Server 2008, Open Source, SharePoint en Windows 7.Aan de maatwerktrainingen die StarTel voor ICT Noord organiseert, nemen alleen beheerders van onderwijsinstellingen deel. Op deze manier kan er door de beheerders van de scholen onderling kennis worden uitgewisseld met vakgenoten. Bij de planning van de projecttrainingen wordt ook rekening gehouden met de operationele processen van de verschillende scholen. Trainingen worden verspreid over meerdere weken aangeboden, zodat de beheerders de trainingen kunnen combineren met de dagelijkse werkzaamheden.

ICT Noord, Aad van der Drift