StarTel verzorgt incompany CWNA training voor medewerkers van Philips Eindhoven StarTelverzorgtincompanyCWNAtrainingvoormedewerkersvanPhilipsEindhoven1
Begin oktober 2017 heeft StarTel voor medewerkers van Philips Eindhoven een training Certified Wireless Network Administrator (CWNA) georganiseerd. Deze training is met tevredenheid afgerond.

“De CWNA training van vorige week was prima! De interactie tussen de trainer en de deelnemers en de deelnemers onderling was goed en dat zorgde voor een goede dynamiek!” Kregen wij als feedback van een van de deelnemers.