Citrix ADC 12.x Advanced Concepts – Security, Management and Optimization (CNS-320)

Citrix

Introductie

Deze gecombineerde Citrix NetScaler vervolgtraining biedt deelnemers alle onderdelen van de Citrix NetScaler vervolgtrainingen in één week

Algemene omschrijving

De training bestaat uit twee delen:

Deel 1 spitst zich toe op beveiliging met inzet van o.a.Citrix NetScaler™ 11 AppFirewall. Aan de orde komen o.a. beveiliging tegen allerlei web attacks, security troubleshooting, de adaptive learning engine, AppFirewall (advanced) policies en profiles en het monitoren en (proactief) beveiligen met NetScaler Secure Insight.

In Deel 2 wordt ingegaan op beheer en optimalisatie van gecompliceerde enterprise Citrix NetScaler implementaties met behulp van Citrix NetScaler Management and Analytics System (MAS). Na Deel 2 zijn deelnemers in staat om netwerk service uitrol te automatiseren en te beheren en applicatie delivery verkeer te optimaliseren. De deelnemer wordt via instructie en vele hands-on oefenopdrachten bekend met geavanceerde functionaliteiten en features van Citrix NetScaler. De training is gebaseerd op Citrix NetScaler versie 11, maar concepten en opgedane skills zijn ook in te zetten bij oudere versie

Leerdoelen

Na voltooiing van deze training hebben deelnemers de volgende kennis opgedaan:

 • Kwetsbaarheden van websites onderkennen en antwoorden kunnen verzorgen op diverse hiermee samenhangende aanvalsstrategieën met behulp van Citrix NetScaler™
 • Implementeren, configureren, beheren en troubleshooten van Citrix NetScaler AppFirewall™
 • Omgaan met de adaptive learning engine
 • Omgaan met PERL compatible regular expressions
 • Installeren, configureren en omgaan met Citrix NetScaler Secure InSight en hiermee uitgebreid monitoren en voorkomen van vulnerabilities.
 • Introductie NetScaler MAS; NetScaler MAS implementatie en configuratie
 • NetScaler beheer met MAS
 • Analyses verrichten met MAS; rapportages verzorgen van transacties op NetScalers
 • De NetScaler infrastructuur visualiseren en uitbouwen
 • Het optimaliseren van NetScaler implementaties
 • Caching, Frontend en TCP/HTTP optimalisaties
 • NetScaler web logging

Doelgroep

Ervaren IT professionals zoals netwerk- en systeembeheerders, consultants, engineers, architecten en Citrix Partner Network leden. Diegenen die hun skills voor Citrix NetScaler™, m.n. op het gebied van security, NetScaler Application Firewall (AppFirewall) en Management and Analytics System (MAS) willen uitdiepen en verbreden.

Voorkennis

Kennis van Citrix NetScaler op het niveau van de basistrainingen Citrix NetScaler Essentials and Networking (CNS-205), Implementing Citrix NetScaler for App and Desktop Solutions (CNS-207), Citrix ADC 12.x Essentials and Traffic Management (CNS-220) of Citrix ADC 12.x Essentials and Citrix Gateway (CNS-222) is een minimum vereiste. Ervaring met Citrix NetScaler vanaf minimaal versie 8.0 wordt sterk aanbevolen.

Days 1-3

Application Firewall Overview

 • AppFirewall solution Security Model (include signature)
 • Overview of types of attacks
 • PCIDSS
 • Adaptive Learning Engine
 • Packet Processing and Inspection
 • Log Files – view violations

Policies and Profiles

 • Profiles
 • Policies
 • Engine Settings

Regular Expressions

 • Forms of Regular Expressions
 • Using Regular Expressions
 • Metacharacters and Literal Characters
 • Escapes
 • Quantifiers
 • Back Referencing
 • Lookaheads
 • Regular Expression Scope

Attacks and Protections

 • Data Flow with AppFirewall
 • Security Checks
 • AppFirewall Actions
 • Adaptive Learning
 • Signatures
 • Code Quality (HTML Comment Striping)
 • Buffer Overflow
 • SQL injection
 • Cross-Site Scripting
 • Cookie Tampering
 • Cookie Protection
 • Parameter Tampering
 • Server Misconfiguration
 • Form Protections
 • Identity Theft - CC – Safe Object
 • URL Protections – Start URL and Deny URL
 • CSRF

Application Firewall Troubleshooting and Monitoring

 • Security Insight
 • HTTP Callout
 • Rate-Limit
 • AppQOE
 • IP Reputation

Days 4-5

Introduction

 • NetScaler MAS Introduction and Configuration
 • Using NetScaler MAS to Manage and Monitor NetScalers
 • Using NetScaler MAS to Manage NetScaler configurations

MAS analytics

Optimization

 • Caching
 • Frontend Optimization
 • TCP/HTTP optimization

NetScaler Web Logging

Startdatum Maand Variant Locatie