Citrix XenApp and XenDesktop 7.x Helpdesk Support (CXD-105)

Citrix

Introductie

Deze zeer op de praktijk gerichte training is bedoeld voor Service Desk medewerkers en stelt hen in staat om te troubleshooten en support te bieden voor Citrix XenDesktop en XenApp 7 omgevingen (hosted, VDI, remotePC of streamed delivery).

Algemene omschrijving

De training is bedoeld voor Support- en Service Desk medewerkers in een Citrix XenDesktop en/of XenApp omgeving. Deelnemers worden o.a. via hands-on oefeningen en instructie bekend gemaakt met de fundamentele skills die nodig zijn om support te kunnen bieden aan een organisatie waar Citrix XenDesktop 7.x wordt ingezet voor desktop, application en/of printer delivery. Na de training zijn support medewerkers in staat om de diverse delivery-mechanismen te doorgronden, de meest voorkomende gebruikersissues te troubleshooten en te verhelpen of te bepalen wanneer een issue dient te worden geëscaleerd.

Leerdoelen

Na voltooiing van deze training hebben deelnemers de volgende kennis opgedaan:

 • De Citrix Support Methodiek
 • De verschillende Citrix XenDesktop componenten: Receiver, StoreFront, Delivery Confroller, Hypervisor, Provisioning Services, NetScaler
 • Communicatiemechanismen en services bij Citrix delivery
 • Architectuur van een Citrix XenDesktop site
 • Overeenkomsten en verschillen in delivery-mechanismen die vanuit XenDesktop 7 kunnen worden ingezet (hosted, VDI, applicaties en/of desktops, MCS en/of PVS, etc.)
 • Gebruik maken van de Citrix Administration en Support Desk management consoles Citrix Studio en Citrix Director
 • Omgaan met de Citrix Receiver
 • Sessiebeheer
 • Troubleshooten van logon processen
 • Policy-beheer en de gevolgen voor de eindgebruiker; policy-issues troubleshooten
 • Support op afstand; Remote Assistance
 • Printing in een Citrix omgeving troubleshooten en ondersteunen
 • Trends, logging en troubleshooten van connectie- en connectivity-issues
 • Citrix documentatie- en escallatiemethodieken

Doelgroep

Eerste- en Tweedelijns IT Support Desk, Helpdesk en andere support medewerkers. De training is ook geschikt voor niet-beheerders die kennis willen maken met de basisfunctionaliteiten van Citrix XenDesktop.

Voorkennis

Kennis en ervaring met Windows Server 2003/2008/2012 en/of Windows7/Windows8 support wordt sterk aanbevolen, evenals het doorlopen van de gratis eLearning trainingen CXD-102 Introduction to Citrix XenDesktop 7 en CXA-104 Citrix XenApp 7.6: Overview.

Module 1: Supporting XenApp and XenDesktop as a Help Desk Representative

 • XenApp and XenDesktop 7.x Architecture
 • XenApp and XenDesktop 7.x Infrastructure
 • Overview of the Help Desk

Module 2: Configuring Citrix Receiver and Using Citrix StoreFront

 • Authentication to a XenApp or XenDesktop Environment
 • Understanding Citrix Receiver
 • Navigating Receiver
 • Troubleshooting Receiver Issues

Module 3: Researching Issues with Citrix Studio

 • Delegated Administration
 • Working with Machine Catalogs
 • Working with Delivery Groups
 • Understanding Citrix Policies
 • Understanding End-User Profiles
 • Troubleshooting Policies

Module 4: Printing in a XenApp and XenDesktop Environment

 • Printing Concepts
 • Architecture
 • Default Printing Behavior
 • Printer Provisioning
 • Citrix Universal Print Driver and Server
 • Troubleshooting Printing Issues

Module 5: Resolving Issues Using Citrix Director

 • Citrix Director
 • Viewing User Details
 • Interacting with the End User
 • Resolving End-User Issues
 • Monitoring with the Director Dashboard
 • Troubleshooting Director Issues
Startdatum Maand Variant Locatie