Linux Engineer (LPIC-2 202)

Linux begeleid leren

Introductie

Cursisten die zich willen voorbereiden op het LPIC-202 examen wordt aangeraden deze cursus te volgen.

Algemene omschrijving

Deze cursus behandelt de Linux kennis en vaardigheden die nodig zijn ter voorbereiding op het LPIC-202 examen. Met de oefenexamens voelt de cursist zich vertrouwd om deel te nemen aan het LPIC-202 examen.
Om LPIC-2 gecertificeerd te zijn dienen zowel het LPIC-201 en LPIC-202 examen met succes te worden afgelegd.

Leerdoelen

 • Topic 207: Domain Name Server
 • 207.1 Basic DNS server configuration
 • 207.2 Create and maintain DNS zones
 • 207.3 Securing a DNS server
 • Topic 208: Web Services
 • 208.1 Implementing a web server
 • 208.2 Apache configuration for HTTPS
 • 208.3 Implementing a proxy server
 • 208.4 Implementing Nginx as a web server and a reverse proxy
 • Topic 209: File Sharing
 • 209.1 SAMBA Server Configuration
 • 209.2 NFS Server Configuration
 • Topic 210: Network Client Management
 • 210.1 DHCP configuration
 • 210.2 PAM authentication
 • 210.3 LDAP client usage
 • 210.4 Configuring an OpenLDAP server
 • Topic 211: E-Mail Services
 • 211.1 Using e-mail servers
 • 211.2 Managing E-Mail Delivery
 • 211.3 Managing Remote E-Mail Delivery
 • Topic 212: System Security
 • 212.1 Configuring a router
 • 212.2 Securing FTP servers
 • 212.3 Secure shell (SSH)
 • 212.4 Security tasks
 • 212.5 OpenVPN

Doelgroep

Systeembeheerders die in een Internet omgeving werken en het certificaat willen halen. Deze cursus is ook geschikt voor deelnemers die een gedegen kennis van de populaire Linux netwerkdiensten willen verkrijgen.

Voorkennis

 • LPIC-101
 • LPIC-102
 • LPIC-1 Exam Prep
 • LPIC-201 

Methode

Flexibele leervorm:

Deze training wordt aangeboden in ons begeleid leren concept. Dit houdt in, dat de deelnemers op de eerste dag een van de hoofdonderwerpen of modules kunnen starten. Nadat de deelnemer op deze eerste dag op weg is geholpen en van de benodigde begeleiding is voorzien, is er gelegenheid voor zelfstudie. Dit gaat onder andere met behulp van een online leeromgeving. Na een periode van zelfstudie wordt de training afgesloten met 1 of 2 dagen klassikale begeleiding waarmee de deelnemer optimaal is voorbereid op het af te leggen examen. Na de laatste klassikale studiedag bestaat de mogelijkheid door te starten met de vervolgtraining. Dit kan eventueel aansluitend plaatsvinden. Op die manier kan in de daaropvolgende dagen of weken weer met zelfstudie worden gestart. 

Het aantal vermelde trainingsdagen op de website is dus flexibel. Deze periode geeft enkel weer hoelang het totale traject in beslag gaat nemen. De start- en einddatum geven aan wanneer de gecertificeerde trainers aanwezig zijn voor begeleiding. Eventueel kunnen extra losse dagen worden bijgeboekt.

• DNS concepts
• Creating DNS hierarchies
• Securing DNS
• Implemening a web server
• Maintaining a web server
• NGINX, SQUIDand DHCP
• SAMA server configuration
• DNS server configuration & securing FTP servers
• PM authentication
• Configuring an openldap server and client
• Using e-mail servers
• Managing local and remote e-mail delivery
• Configuring a router and security tasks
• OPENSS and OPENVPN
• Lab tasks

Staat bij deze training geen datum gepland die in je agenda past, kies dan voor de flexibele inschrijving. Wij nemen dan contact met je op. We kijken graag samen met je naar een mogelijk andere datum of andere lesmethode om je te voorzien in je trainingsbehoefte.

Startdatum Maand Variant Locatie