Linux Engineer (LPIC 2 201)

Linux begeleid leren

Introductie

Cursisten die zich willen voorbereiden op het LPI 201 examen wordt aangeraden deze cursus te volgen.

Algemene omschrijving

Deze cursus behandelt de taken van de Linux systeembeheerder in een netwerkomgeving. De cursus is bedoeld voor systeembeheerders die diensten op het Internet aanbieden. Deze cursus is geschikt voor een programma dat opleidt voor de LPI-certificatie op Intermediate level Administrator LPIC2 niveau.

Leerdoelen

In deze cursus leert de deelnemer het volgende:
•     The TCP/IP protocol.
•     Linux network configuration.
•     Linux routing.
•     DHCP Server and Client.
•     Xinetd, ARPA and Berkeley services.
•     Secure shell.
•     E-mail systems and mail processing.
•     Network file system (NFS).
•     Automounter (Autofs)
•     Domain Name System (DNS).
•     Web services (Apache).
•     FTP server and security.
•     Web proxying (Squid).
•     Samba Windows Networking® file sharing.
•     NIS Configuration.
•     LDAP Directory server.
•     Linux Firewall (ipchains)
•     TCP wrappers.
•     Network time synchronization.

Doelgroep

Systeembeheerders die in een Internet omgeving werken en het certificaat willen halen. Deze cursus is ook geschikt voor deelnemers die een gedegen kennis van de populaire Linux netwerkdiensten willen verkrijgen.

Voorkennis

Kennis en vaardigheden op Linux Administrator niveau.

Methode

Flexibele leervorm:
Deze training wordt aangeboden in ons begeleid leren concept. Dit houdt in dat de deelnemers op de eerste dag zoals vermeld op de website een van de hoofdonderwerpen of modules kunnen starten. Nadat de deelnemer op deze eerste dag op weg is geholpen en van de benodigde begeleiding is voorzien, is er gelegenheid voor zelfstudie, onder andere met behulp van een online leeromgeving. Na een periode van zelfstudie wordt de training afgesloten met 1 of 2 dagen klassikale begeleiding waarmee de deelnemer optimaal is voorbereid op het af te leggen examen. Indien gewenst kan tijdens de laatste klassikale studiedag tevens onder begeleiding een start worden gemaakt met de vervolgtraining die op die dag weer wordt opgestart. Zodoende kan in de daaropvolgende dagen of weken weer met zelfstudie worden doorgegaan. Het aantal trainingsdagen op de website is door deze werkwijze geen representatieve weergave. Deze periode geeft weer hoelang het totale traject in beslag gaat nemen waarbij door ons start- en einddatum is opgenomen waarop begeleiding met gecertificeerde trainers beschikbaar is.

•     The TCP/IP protocol
•     Linux IP Configuration
•     DHCP server
•     DNS forward mappings
•     DNS reverse mapping
•     Network Information Service (NIS)
•     Network File System (NFS)
•     Automounter (autofs)
•     Xinetd, Berkeley and ARPA services.
•     The Secure Shell
•     The Apache web server
•     Samba file sharing
•     Electronic mail
•    The squid web proxy
•    LDAP directories
•    The Linux firewall
•    Network Time Protocol
•    Using 802.1q VLANs in Linux

Staat bij deze training geen datum gepland die in je planning past, kies dan voor de flexibele inschrijving. Wij nemen dan contact met je op. We kijken graag samen met je naar een mogelijk andere datum of andere lesmethode om je te voorzien in je trainingsbehoefte.

Startdatum Maand Variant Locatie