Linux Engineer (LPIC 2 202)

Linux/Unix

Introductie

Cursisten die zich willen voorbereiden op het LPI 202 examen wordt aangeraden deze cursus te volgen.

Algemene omschrijving

Cursisten die zich willen voorbereiden op het LPI 202 examen wordt aangeraden deze cursus te volgen.
Door de oefen examens voelt de cursist zich vertrouwt om deel te nemen aan het LPI LPIC 202 examen.
Om LPI 2 gecertificeerd te zijn dienen zowel het LPI201 en LPI202 examen met succes te worden afgelegd.

Leerdoelen

Topic 207: Domain Name Server
207.1 Basic DNS server configuration
207.2 Create and maintain DNS zones
207.3 Securing a DNS server
Topic 208: Web Services
208.1 Implementing a web server
208.2 Apache configuration for HTTPS
208.3 Implementing a proxy server
208.4 Implementing Nginx as a web server and a reverse proxy
Topic 209: File Sharing
209.1 SAMBA Server Configuration
209.2 NFS Server Configuration
Topic 210: Network Client Management
210.1 DHCP configuration
210.2 PAM authentication
210.3 LDAP client usage
210.4 Configuring an OpenLDAP server
Topic 211: E-Mail Services
211.1 Using e-mail servers
211.2 Managing E-Mail Delivery
211.3 Managing Remote E-Mail Delivery
Topic 212: System Security
212.1 Configuring a router
212.2 Securing FTP servers
212.3 Secure shell (SSH)
212.4 Security tasks
212.5 OpenVPN

Doelgroep

Systeembeheerders die in een Internet omgeving werken en het certificaat willen halen. Deze cursus is ook geschikt voor deelnemers die een gedegen kennis van de populaire Linux netwerkdiensten willen verkrijgen.

Voorkennis

LPI101 - LPIC-1 Exam Prep (Course 1) En LPI102 - LPIC-1 Exam Prep (Course 2) En LPi202 - Lpic-2 Exam Prep (Course 1)

Methode

Flexibele leervorm:
Deze training wordt aangeboden in ons begeleid leren concept. Dit houdt in dat de deelnemers op de eerste dag zoals vermeld op de website een van de hoofdonderwerpen of modules kunnen starten. Nadat de deelnemer op deze eerste dag op weg is geholpen en van de benodigde begeleiding is voorzien, is er gelegenheid voor zelfstudie, onder andere met behulp van een online leeromgeving. Na een periode van zelfstudie wordt de training afgesloten met 1 of 2 dagen klassikale begeleiding waarmee de deelnemer optimaal is voorbereid op het af te leggen examen. Indien gewenst kan tijdens de laatste klassikale studiedag tevens onder begeleiding een start worden gemaakt met de vervolgtraining die op die dag weer wordt opgestart. Zodoende kan in de daaropvolgende dagen of weken weer met zelfstudie worden doorgegaan. Het aantal trainingsdagen op de website is door deze werkwijze geen representatieve weergave. Deze periode geeft weer hoelang het totale traject in beslag gaat nemen waarbij door ons start- en einddatum is opgenomen waarop begeleiding met gecertificeerde trainers beschikbaar is.

• DNS concepts
• Creating DNS hierarchies
• Securing DNS
• Implemening a web server
• Maintaining a web server
•     NGINX, SQUIDand DHCP
•     SAMA server configuration
• D    NS server configuration & securing FTP servers
•     PM authentication
• Configuring an openldap server and client
• Using e-mail servers
• Managing local and remote e-mail delivery
• Configuring a router and security tasks
•     OPENSS and OPENVPN
• Lab tasks

Staat bij deze training geen datum gepland die in je planning past, kies dan voor de flexibele inschrijving. Wij nemen dan contact met je op. We kijken graag samen met je naar een mogelijk andere datum of andere lesmethode om je te voorzien in je trainingsbehoefte.

Startdatum Maand Variant Locatie