Skip to content

Microsoft mailserver (Exchange)

Microsoft Exchange

Deze trainingen richten zich op messaging-beheer op bedrijfsniveau met Microsoft Exchange.

Exchange certificering

Elke Exhance training dient als voorbereiding op een Microsoft accreditatie examen. Onze ervaren, geaccrediteerde trainers kunnen de cursussen op verzoek aanpassen aan de wensen van een cursusgroep/organisatie. Neem contact op voor meer informatie.