Skip to content

Microsoft Role-Based Trainingen

Role-based trainingen & certificeringen

Microsoft heeft enkele wijzigingen doorgevoerd in de Azure trainingen en certificeringen. Deze zullen meer op rollen gebaseerd zijn en toegespitst worden op specifieke functies.

Pensionering

Met deze nieuwe trainingen zal ook de Azure certificeringen veranderen. De bestaande Cloud platform en infrastructuur certificeringspaden komen per 31 december 2018 te vervallen. Dit geldt niet voor de MCSA- en MCSE-certificeringen maar deze worden in plaats daarvan getransformeerd.