Skip to content

Advanced Automated Administration with Windows PowerShell (10962)

Powershell / scripting

Introductie

Ga dieper in op Powershell mogelijkheden.

Algemene omschrijving

Dit is een driedaagse cursus die studenten leert om administratieve taken te automatiseren met Windows PowerShell 5.1. Studenten zullen vaardigheden op het gebied van kern-scripting leren, zoals het maken van geavanceerde functies, het schrijven van controller-scripts en het verwerken van scriptfouten. Studenten leren hoe te werken met Windows PowerShell Workflow, de REST API en XML en JSON geformatteerde databestanden. Studenten leren ook hoe ze nieuwe beheerprogramma's zoals Desirable State Configuration (DSC) en Just Enough Administration (JEA) moeten gebruiken om te configureren en te beveiligen servers.

Leerdoelen

Na het voltooien van deze cursus kunnen studenten:

 • Maak geavanceerde functies.
 • Gebruik Microsoft .NET Framework en REST API in Windows PowerShell.
 • Regelscripts schrijven.
 • Behandel scriptfouten.
 • Gebruik XML, JSON en aangepaste opgemaakte gegevens.
 • Verbeter serverbeheer met de Gewenste statusconfiguratie en net voldoende administratie.
 • Analyseer en debug scripts
 • Begrijp de Windows PowerShell-workflow.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor IT-professionals met ervaring in het algemeen beheer van Windows Server en Windows Client. Studenten moeten een basiskennis van Windows PowerShell hebben, die ze kunnen verkrijgen door cursus 10961C te volgen: Administratie automatiseren met Windows PowerShell. 

Bovendien biedt deze cursus scripthandleiding voor ontwikkelaars die ontwikkelingsomgevingen en implementatieprocessen ondersteunen.

Voorkennis

Naast hun professionele ervaring, moeten studenten die deze training volgen over de volgende technische kennis beschikken:

 • Ervaring met Windows-netwerktechnologieën en implementatie.
 • Ervaring met beheer, onderhoud en probleemoplossing van Windows Server.
 • Ervaring met beheer, onderhoud en probleemoplossing van Windows Client.
 • Ervaring met het gebruik van Windows PowerShell om opdrachten uit te voeren en om standaard niet-gemoduleerde scripts te maken.


Studenten die deze training bijwonen, kunnen aan de vereisten voldoen door equivalente kennis en vaardigheden te verwerven door praktische ervaring als Windows-systeembeheerder. Cursus 10961: Administratie automatiseren met Windows PowerShell wordt sterk aanbevolen om vereiste vaardigheden te verkrijgen in Windows PowerShell.

Methode

StarTel verzorgt (maatwerk) ICT-trainingen op locatie in Drachten of in-company in heel Nederland. Onze gecertificeerde trainers hebben veel praktische ervaring met de producten waarvoor zij trainingen verzorgen. Door de praktische benadering is de opgedane kennis na afloop van de training direct toepasbaar. Daarnaast worden de cursisten door onze trainers optimaal voorbereid op de afsluitende certificeringen en examens.
Bij StarTel kunt u zich inschrijven voor zowel klassikale trainingen als individuele (maatwerk) trainingen.

Module 1: Geavanceerde functies maken

Module 2: Microsoft .NET Framework en REST API gebruiken in Windows PowerShell

Module 3: scripts voor het schrijven van besturingssystemen

Module 4: scriptfoutenverwerken

Module 5: XML-, JSON- en aangepaste opgemaakte gegevens gebruiken

Module 6: Verbetering van het serverbeheer met de gewenste statusconfiguratie en net voldoende administratie

Module 7: Scripts analyseren en debuggen

Module 8: Windows PowerShell-workflow begrijpen

Startdatum Maand Variant Locatie