DevOps Fundamentals

Scrum / Agile / LEAN / DevOps

Introductie

In de training wordt ingegaan op het belang van vaak en efficient toevoegen van business value, bijvoorbeeld door iteratief te ontwikkelen en met regelmaat software met nieuwe mogelijkheden op te leveren. Continuous IntegrationAutomated Software Testing en Continuous Delivery vormen hiervoor de hoekstenen.

Algemene omschrijving

Met de tweedaagse training DevOps Fundamentals wordt de deelnemer ingeleid in de achterliggende doelstellingen die de basis vormen voor het werken in een DevOps omgeving. De tekortkomingen van de traditionele manieren van software ontwikkelen en in gebruik nemen van software en systemen worden aangehaald en oplossingen, mogelijk door de lange ervaring die ondertussen met het leanen agile ontwikkelen en beheren is opgedaan, worden besproken.

Leerdoelen

Hoewel de stof in het Engels is opgesteld, wordt deze training geheel in het Nederlands gegeven (het optionele examen bevat de Engelse termen). Uiteraard komen in de training alle gebruikte tools en technieken naar voren, waar nodig voorzien van een demonstratie. Er worden verschillende groeps- en individuele opdrachten uitgevoerd die helpen de stof te begrijpen en eigen te maken.

Op de tweede dag van de training wordt een representatief proefexamen afgenomen, aan de hand waarvan de deelnemer een indruk krijgt van de mate waarin hij of zij gereed is voor het doen van het DevOps Fundamental examen. Het examen zelf is niet bij deze training inbegrepen.

Doelgroep

Een 2-daagse training die goed past als deelnemers al Scrum (PSM1) op zak hebben, maar ook zeer geschikt voor developers die hun CI/CD straat willen inrichten en op zoek zijn naar manieren om dat te doen.

Voorkennis

Een afgeronde training Professional Scrum master (PSM1) is een pre, maar is niet noodzakelijk. 

Methode

Klassikale methode. De training kan in Roden plaatsvinden, maar vanaf 4 deelnemers ook op maat in company. 

Gedurende de training worden er verschillende groepsopdrachten uitgevoerd die tot doel hebben de aangeboden theorie in een praktijksituatie te toetsen. 

Agile en Continuous Delivery

Three Way Principles

Machines, Tooling and Scripting

Lunch

Process Re-engineering

Communicating and Collaborating

Preparing for the Exam

Automated Software Testing

Low-Risk Release Architecture

The DevOps Engineer

 

Er zijn diverse uitvoeringen in 2 achtereenvolgende dagen gepland. Neem contact op wanneer u voor een uitvoering op maat of een in company uitvoering andere data nodig hebt. 

Startdatum Maand Variant Locatie