Lean Management (Lean-mgmt)

Scrum / Agile / LEAN / DevOps

Introductie

In deze 4-daagse training leert u hoe u Lean kunt toepassen in uw eigen werksituatie.

Algemene omschrijving


Theorie gaat hand in hand met oefeningen tijdens de trainingen. In de training wordt geoefend aan de hand van casussen en simulaties. Binnen de training begeleiden wij u bij het uitvoeren van een zelf uit te voeren Kaizen event (project). Dit gebeurd door middel van een opdracht die u tussen de trainingsbijeenkomsten maakt. Deze opdracht kunt u inbrengen vanuit uw eigen werksituatie. Het is ook mogelijk de training te volgen aan de hand van door ons beschikbaar gestelde casuïstiek.
Kaizen is een standaard aanpak om processen volgens een cyclus te verbeteren. Belangrijk aspect hierbij is dat Kaizens worden uitgevoerd met respect voor de medewerkers! De A3 is een techniek die helpt bij het uitvoeren van Kaizens. Het is een wijze van rapporteren en visualiseren. Met behulp van een A3 wordt gezocht naar de kernoorzaak van een probleem. U wilt immers geen symptomen bestrijden, maar het probleem bij de bron aanpakken. 
In de training komen verder alle aspecten aan bod om lean te laten slagen in een organisatie. We staan hiervoor stil bij leiderschap, cultuur, houding en gedrag en de weerbarstigheid van veranderen.

Leerdoelen

In deze training leert u welke technieken u kunt gebruiken. Technieken als verspillingen elimineren, waardestroomanalyse en 5S worden uitgelegd en geoefend. Daarnaast worden bekende leanprincipes behandeld: waarde, waardestroom, flow, pull en perfectie. Tenslotte komt aan bod welke cultuur bij een lean organisatie hoort.

Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen vanaf een mbo opleidingsniveau, gezond verstand en oprechte nieuwsgierigheid om Lean te leren toepassen.
Iedereen die in een dag wil te ontdekken wat Lean is en wat Lean voor u en uw organisatie kan betekenen.

Voorkennis

Iedereen die MBO/HBO-niveau heeft, verworven door opleiding en/of ervaring, kan deze training volgen.

Methode

Deze cursus kan elk moment in het jaar worden gegeven, bij voldoende inschrijving. Hiervoor kunt u met ons bellen of mailen

Dag 1
Kennismaking lean aan de hand van een game, uitleg van en A3 en Kaizen.
Praktijkopdracht: nadenken over project binnen eigen bedrijf (starten A3).

Dag 2
Waarde en waardestroom, aan de hand van een casus wordt de techniek waardestroomanalyse geoefend.
Praktijkopdracht: waardestroomanalyse uitvoeren tbv project.

Verspillingen leren zien en 5S aan de hand van voorbeelden en game.
Praktijkopdracht: A3 mogelijke oplossingen + opsporen verspillingen in eigen organisatie of 5S toepassen.
Dag 3
Flow, pull en perfectie theorie en toepassing aan de hand van een game. 5x waarom techniek wordt geoefend aan de hand van een casus
Praktijkopdracht: A3 mogelijke oorzaken
Dag 4
Cultuur en verbeterborden  
Praktijkopdracht: A3 oplossing implementeren en borgen.
Afsluitend een toets.

Staat bij deze training geen datum gepland die in je planning past, kies dan voor de flexibele inschrijving. Wij nemen dan contact met je op. We kijken graag samen met je naar een mogelijk andere datum of andere lesmethode om je te voorzien in je trainingsbehoefte.

Startdatum Maand Variant Locatie