‘Effectief beïnvloeden; het creëren van draagvlak voor IT-professionals’

Softskills

Introductie

Dit is een zeer interactieve training waarin een breed spectrum aan beïnvloedings-mogelijkheden de revue passeert.

Er is aandacht voor persoonlijke geschiedenissen en communicatie, de wisselwerking tussen inhoud en relatie, de rol van bodylanguage – taalkeuze – stemgebruik, doelen van een IT-professional, breinleiderschap, storytelling en krachtenveldanalyse in combinatie met netwerken.

Algemene omschrijving

Als IT-professional is het vaak belangrijk dat je draagvlak voor oplossingen creëert, maar hoe doe je dat vanuit een positie zonder macht?

Leerdoelen

  • Je (h)erkent het belang van de wisselwerking tussen werken aan de relatie en werken aan de inhoud.
  • Je kent de rollen die de IT-professional kan aannemen (expert, handlanger en partner) en bent je bewust van hun eigen voorkeursstijl. Onderzocht wordt hoe je aan stijlflexibiliteit kunt winnen.
  • Je bent in staat om elementen van storytelling in je beïnvloedingsrepertoire op te nemen, zodat je impact toeneemt.
  • Je kent de fasen in een feedbackgesprek, zodat je dit vorm kunt, weet constructief om te gaan met weerstand om vervolgens te komen tot het maken van vervolgafspraken.
  • Je bent in staat om een krachtenveldanalyse te maken en door middel van netwerk-activteiten meer invloed te genereren.
  • Je weet hoe je door zelfreflectie en –leiderschap vorm wilt geven aan je eigen groei en ontwikkeling.

Doelgroep

De training is geschikt voor iedereen die in een positie zit waarin sprake is van beperkte macht, maar absoluut wil winnen aan invloed om doelen en resultaten te bereiken.

Startdatum Maand Variant Locatie