WOH Onderhandelen

Softskills

Introductie

Bij deze training onderzoek jij je conflictstijl, je gedrag en de wijze waarop je overkomt tijdens onderhandelings- en conflictsituaties. Op basis van die informatie stel je vast hoe je wint aan stijlflexibiliteit en technieken met als doel meer resultaten te boeken.

Algemene omschrijving

Bij samenwerkingssituaties bestaan verschillende belangen, waarbij de kans op verschil van inzicht en conflicten aanwezig is. Hoe ga je hier nu zo constructief mogelijk mee om? En welke gespreks- en onderhandelingsvaardigheden zijn daarbij ondersteunend?

Leerdoelen

  • Je bent op de hoogte van de diverse conflictstijlen en kent je eigen voorkeursstijlen.
  • Je weet welke conflictstijl je bewust in welke situatie toe wilt passen en oefent daarmee tijdens de training. Je stelt vast hoe je hier in de praktijk invulling aan gaat geven.
  • Je kent de voor jou essentiële gereedschappen uit de Harvard Onderhandelings-methode.
  • Je maakt voor jezelf inzichtelijk in welke werksituaties je gebruik maakt van onderhandelingstechnieken en oefent hiermee.

Doelgroep

De training is geschikt voor iedereen die met belangen en conflicten te maken heeft en daar graag constructief mee om wil gaan. 

Methode

StarTel verzorgt (maatwerk) ICT-trainingen op locatie in Roden of in-company in heel Nederland. Onze gecertificeerde trainers hebben veel praktische ervaring met de producten waarvoor zij trainingen verzorgen. Door de praktische benadering is de opgedane kennis na afloop van de training direct toepasbaar. Daarnaast worden de cursisten door onze trainers optimaal voorbereid op de afsluitende certificeringen en examens.

Bij StarTel kunt u zich inschrijven voor zowel klassikale trainingen als individuele (maatwerk) trainingen.

Voor deze training stellen we de volgen data voor. Indien deze geplande data u niet past, neemt u dan contact met ons op. We kijken graag samen met u naar een mogelijk andere datum of andere lesmethoden om u te voorzien in uw trainingsbehoefte.

Startdatum Maand Variant Locatie