Training Implementing Continuous Integration for BI projects with Azure DevOps

SQL Server / Big Data / Artificial Intelligence (AI)

Introductie

Algemene omschrijving

We gaan uitgebreid in op de werking en structuur van Git en Azure DevOps. Met deze kennis leert u vervolgens hoe u Azure DevOps kunt inrichten om Continuous Integration (CI) in te richten voor de Microsoft BI-oplossingen. Naast het bekijken van diverse praktische handreikingen en oplossingen staat ook centraal hoe problemen opgelost kunnen worden met nieuwe of (nog) niet (direct) ondersteunde producten binnen Azure DevOps. We kijken ook hoe het structureren en automatiseren van tests een plaats kan hebben binnen Azure DevOps, en hoe u dit op een goede manier inricht.

Doelgroep

  • Ontwikkelaar

Voorkennis

Ervaring in het beheren en inrichten van Business Intelligence-omgevingen binnen de Microsoft-stack (SQL Server, SSIS, SSAS, SSRS). Voorkennis over Git en/of versiebeheer is niet nodig.

  • Implementing a SQL Data Warehouse (MS20767)
  • Developing SQL Data Models (MS20768)
  • Principes van Continuous Integration
  • Overzicht van Azure DevOps
  • Deep Dive Git
  • Werkplanning met Azure DevOps Boards
  • Inrichten van build en release pipelines
  • Inrichten van build en release agents
  • Aanpassen van Azure DevOps aan uw ontwikkel- en release-proces
Startdatum Maand Variant Locatie