Azure DevOps voor BI

SQL Server / Big Data / Artificial Intelligence (AI)

Introductie

Algemene omschrijving

In de training “Azure DevOps voor BI” leer je zelfstandig een CI/CD omgeving in te richten en gebruiken in Azure DevOps voor Microsoft BI-oplossingen. We behandelen uitgebreid Azure DevOps Repos, Pipelines en Boards. Ook leggen we een stevige basis in het samenwerken met Git. Ten slotte kijken we naar de mogelijkheden om geautomatiseerde tests en checks op te nemen in je Azure Pipelines, en het inzetten van self-hosted agents voor deployments binnen je Active Directory domein. Zowel de deployment van de “klassieke” on-premises stack (SQL Server, SSIS, SSAS, SSRS) als de cloud-oplossingen (SQL Database, Azure Data Factory, Power BI) komen aan bod.

Na afloop van de cursus neem je een volledig ingerichte organisatie mee naar huis, met daarin het cursusmateriaal, uitgebreide voorbeelden en stappenplannen, best practices, en de zaken die je gedurende de cursus zelf ingericht en ontwikkeld hebt.

Doelgroep

  • Microsoft BI- en Data Platform-ontwikkelaars.

Voorkennis

Ervaring in het beheren en inrichten van Business Intelligence-omgevingen binnen de Microsoft-stack on-premises (SQL Server, SSIS, SSAS, SSRS) of cloud (SQL Database, Azure Data Factory, Power BI). Voorkennis over Git en/of versiebeheer is niet nodig.

- Implementing a SQL Data Warehouse (MS20767)
- Developing SQL Data Models (MS20768)

Dag 1

- BI-ontwikkeling met Azure DevOps
- Introductie en overzicht Azure DevOps
- BI Development met Git & Azure DevOps Repos
- Werken met Git
  - Branching, merging en pull requests
  - Werken met Azure DevOps Pipelines

Dag 2

- Azure Boards
- Inrichting van Azure DevOps
- Inrichten van projecten en organisaties
- Inrichten van Azure DevOps Pipelines
- CI/CD voor BI- en data-projecten (SQL Server, SSIS, SSAS, SSRS, SQL Database, Azure Data Factory + Integration Runtime, Power BI)
- Integreren van testautomatisering
- Self-hosted agents voor deployments binnen je (Active Directory) bedrijfsdomein

Startdatum Maand Variant Locatie