Het IT-Talentprogramma voor werkgevers

Wij benutten het potentieel van individuen die een carrièreswitch naar de ICT-sector ambiëren. Welkom bij het IT-talentontwikkelingsprogramma, waar we een verbinding creëren tussen jouw onderneming en de toekomstige specialisten in digitale technologieën. Ons programma richt zich op het opleiden van opkomend talent in cruciale domeinen als softwareontwikkeling, data-analyse en technische ondersteuning, en verbindt hen met organisaties die op zoek zijn naar vernieuwende, vakkundige teamleden.

Wij zijn een erkend en onafhankelijk IT-opleidingsbedrijf geaccrediteerd door de NRTO en het UWV, hebben meer dan 25 jaar ervaring in het opleiden van ICT-talent. Met een uitgebreid netwerk binnen de ICT-arbeidsmarkt hebben wij al vele deelnemers, waaronder afkomstig van het UWV en diverse gemeenten, begeleid naar een betaalde baan in heel Nederland. Deze prestatie onderstreept onze expertise in het creëren van opleidingstrajecten die leiden tot succesvolle carrières.

Vanuit Startel hebben wij een reeks gespecialiseerde opleidingstrajecten ontwikkeld, gericht op de hoofdrichtingen binnen de ICT-sector. Deze trajecten, verrijkt met certificerende opleidingen, zijn zorgvuldig samengesteld op basis van ervaring en klantvoorkeuren. Hiermee streven wij ernaar om naadloos aan te sluiten op de huidige arbeidsmarktbehoeften, terwijl kandidaten worden voorzien van de essentiële kennis en vaardigheden voor hun toekomstige carrière.

Bovendien staan wij open voor samenwerking met toekomstige werkgevers om de opleidingsinhoud aan te passen aan specifieke functie-eisen. Deze flexibele benadering garandeert niet alleen de relevantie van de opleiding, maar zorgt ook voor een effectieve integratie van theoretische kennis en praktische vaardigheden, cruciaal voor de dynamische ICT-sector.

Opbouw van het IT-Talentprogramma

Het leerwerktraject is als volgt opgebouwd:

  • Een basistraining van ruim één maand, met vijf trainingsdagen per week; dit wordt ook wel het IT-Talentprogramma genoemd.
  • In de tweede, derde en vierde maand vindt de specialisatie plaats, waarbij er gemiddeld twee dagen per week trainingen worden gevolgd en drie dagen per week een praktijkstage wordt gelopen.
  • Regelmatige evaluaties en feedbackmomenten. Vooral tijdens de stage- of werkperiode bij de opdrachtgever is ondersteuning belangrijk om zo uitval tegen te gaan.

Deelnemers kunnen op elk moment aan het traject beginnen. Zodra er een overeenkomst is tussen de werkgever en de deelnemer, kan het intensieve leertraject beginnen!

De deelnemers zullen gesprekken voeren met één of meerdere opdrachtgevers/werkgevers, afhankelijk van de vraag op dat moment. Tijdens deze gesprekken dient de deelnemer zichzelf te presenteren. Na afloop van de gesprekken kan een potentiële opdrachtgever/werkgever besluiten om de deelnemer al dan niet de kans te bieden om te starten met een stage, met de intentie deze later om te zetten in een dienstverband (dit wordt gewaarborgd in een overeenkomst en een conceptcontract). Een voorwaarde hiervoor is dat de deelnemer het opleidingstraject succesvol afrondt en de stage positief wordt beoordeeld

De opdrachtgever/werkgever zorgt voor adequate begeleiding gedurende de stageperiode van 2 tot 4 maanden. Bij goed functioneren tijdens de stageperiode wordt de deelnemer een arbeidsovereenkomst voor minimaal 6 maanden aangeboden, ingaand na het afronden van de stage.

Tijdens de stageperiode bedraagt de werkweek minimaal 32 uur en maximaal 40 uur, zoals vooraf gespecificeerd in het functieprofiel (het aantal uren moet voldoende zijn om de deelnemer uit de uitkering te laten stromen). Het aantal uren na afloop van het traject wordt in overleg tussen werkgever en deelnemer bepaald, maar moet gedurende de contractperiode minimaal 32 uur per week zijn.

Startel is een geaccrediteerd opleidingspartner van het UWV. Vanuit deze samenwerking hebben wij afspraken gemaakt met verschillende bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen om met behulp van het IT-Talentprogramma veelbelovende kandidaten te verwerven en om te scholen naar de ICT-sector.

Het IT-Talentprogramma begint met een periode van vier tot vijf weken waarin deelnemers trainingen volgen en certificeringsexamens afleggen binnen een bepaald vakgebied. Na afloop van deze periode, lopen deelnemers stage bij een werkgever naar keuze. Het gewenste eindresultaat is dat deelnemers een jaarcontract krijgen*.

Samenwerking met werkgevers

Wij zijn als IT-opleider op zoek naar bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen die mensen willen helpen om zich te specialiseren in een bepaalde functie binnen de ICT-sector. Gedurende het IT-Talentprogramma wordt de deelnemer begeleid door een medewerker van het UWV of de gemeente. Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op via de formulier hiernaast.

Aanmelden voor het IT-Talentprogramma (werkgevers)

Vul dit formulier in om je aan te melden als opdrachtgever voor het IT-Talentprogramma.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Bedrijfsgegevens*