BiSL Foundation: een goede basis voor business informatiemanagement BiSLFoundationeengoedebasisvoorbusinessinformatiemanagement1

De aansluiting tussen ICT en het bedrijfsproces is vaak niet optimaal. BiSL biedt hiervoor een library met publicaties over het procesmodel voor business informatiemanagement en een groot aantal best practices, white papers, artikelen en presentaties.

Functioneel beheer is een verantwoordelijkheidsdomein binnen de informatisering. Het beheert de informatievoorziening ten behoeve van een gebruikersorganisatie. Functioneel beheer wordt ook wel aangeduid met de term informatiebeheer of informatiemanagement. In de praktijk wordt informatiebeheer vaak gehanteerd voor de meer strategische onderdelen van het verantwoordelijkheidsdomein, maar beide begrippen kunnen als synoniem worden beschouwd.Functioneel beheer zorgt voor het specificeren van de IT-services, het aansturen van de realisatie daarvan, en het beheer van de bedrijfsinformatie. Met het specificeren van de IT-services zorgt functioneel beheer voor het vertalen van de informatiebehoeften, die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van een organisatie ontstaan, in informatievoorziening. De gerealiseerde IT-services worden door functioneel beheer aangevuld met support voor de gebruikers, waardoor de gebruikersorganisatie beschikt over een passende en functionerende informatievoorziening.Een gangbare set practices voor functioneel beheer wordt beschreven in BiSL. (https://nl.wikipedia.org/wiki/Functioneel_beheer)Business Information Services Library (BiSL)

Voorheen Business Information Service Management Library, is een framework dat een beschrijving geeft van werkzaamheden die aan de klantzijde moeten worden uitgevoerd in een organisatie om de informatievoorziening te krijgen die zij verdient. We hebben het hier dan meer concreet over functioneel beheer en informatiemanagement. Deze twee termen worden tegenwoordig ook wel samengevat in de term: business informatiemanagement. De rollen die daar vervolgens veelal bij worden genoemd zijn respectievelijk de key-user of super user, de functioneel beheerder en de informatie manager. Ook de informatie analist of business analist kunnen hier een grote rol spelen en binnen BiSL zijn veel activiteiten te vinden die bij deze rollen / functies aansluiten.

De aansluiting tussen ICT en het bedrijfsproces is vaak niet optimaal. Hiervoor biedt BiSL een library met publicaties over het procesmodel voor business informatiemanagement en een groot aantal best practices, white papers, artikelen en presentaties. Het BiSL-procesmodel geeft inzicht in alle hoofdprocessen van het werkveld en de relaties tussen de processen. Het biedt aanknopingspunten voor verbetering van de processen en het verschaft een uniforme terminologie.

 

Training BiSL Foundation

Tijdens de tweedaagse training BiSL Foundation komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • introductie BiSL-raamwerk;
  • de rol van functioneel beheer en informatiemanagement;
  • de uitvoerende processen: gebruikersbeheer en functionaliteitenbeheer;
  • de sturende processen
  • de richtinggevende processen en het opstellen van strategie├źn voor de organisatie en de informatie
  • de verbindende processen
  • relaties naar andere beheervormen
  • invoering en gebruik BiSL

 

De training BiSL Foundation wordt op verschillende momenten in het jaar bij StarTel georganiseerd. Klik hier voor de beschikbare data en om u aan te melden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *