SCRUM

SCRUM blog scrum 1200x800px 02

Wat is er mis met ‘waterval’?

Wellicht kent u het uit eigen ervaring: nadat er door meerdere mensen heel erg hard en lang gewerkt is aan het nieuwe product, blijkt het resultaat toch niet helemaal te zijn wat ervan verwacht werd. Kosten lopen uit de hand, de doorlooptijd langer dan voorspeld. Erger nog: ondertussen is er alweer zoveel veranderd in uw organisatie en haar omgeving dat het product eigenlijk nu al niet meer zo goed past. Overnieuw beginnen dan maar?

Anno 2018 gebeurt bovenstaande nog steeds. Het is een gevolg van de traditionele manier van projectmatig werken. Waarin we eerst de specificaties opstellen, een planning maken en dan strikt gefaseerd het nieuwe product gaan ontwikkelen. Maar eigenlijk zonder mogelijkheid om met enige regelmaat de vorderingen tegen het licht te houden: zijn we inderdaad op de goede weg bezig? Voldoet het product, in ieder geval tot nu toe, aan onze verwachtingen? Omdat deze manier van werken eigenlijk niet toestaat om op onze schreden terug te keren, wordt de methode ook wel ‘de waterval’ genoemd. Immers, ook water kan nooit terugkeren, tegen de stroom in.

De watervalmethode vereist ook dat wij van tevoren alle details en specificaties van het nieuwe product al voldoende helder hebben. Daarop baseren wij het ontwerp, de planning en de begroting. Maar erg vaak bestaat die helderheid aan het begin van het project nog helemaal niet. En zijn we beter af met een ontwikkelmethode die ons de ruimte geeft om stap voor stap naar deze helderheid toe te werken.

Agile methodes

De zogenaamde ‘Agile’ ontwikkelmethodes kennen die flexibele aanpak wèl. Op basis van korte iteraties (herhalingen) worden steeds delen van het product ontwikkeld. Met steeds de mogelijkheid van evaluatie: zijn we nog steeds goed bezig? Moeten we bijsturen? Bij het beantwoorden van deze vragen betrekken we steeds belanghebbenden uit de hele organisatie. Zodat bij iedereen de juiste verwachtingen ontstaan en blijven bestaan met betrekking tot het resultaat en de kosten daarvan.

Hoewel bekend geworden binnen de wereld van software-ontwikkeling, zijn Agile methodes toepasbaar in iedere situatie waarin producten of diensten ontwikkeld worden met onzekerheid omtrent de exacte specificaties of waarin veranderingen te verwachten zijn, zowel in het product als in de wereld waarin het product gebruikt gaat worden.

Wat is Scrum?

Scrum is het meest toegepaste Agile (‘wendbaar’) framework voor de ontwikkeling van nieuwe producten. Scrum wordt vaak ingezet wanneer het te bereiken projectresultaat nog een (hoge) onzekerheidsfactor kent of wanneer er gewerkt wordt binnen snel veranderende omgevingen. Nadat vooral in de IT-sector Scrum met succes werd gebruikt, maakt het framework nu ook op andere terreinen snel opmars.

De belangrijkste kenmerken van Scrum zijn:

  • Scrum is een lichtgewicht framework met een beperkte set rollen, gebeurtenissen, producten en regels;
  • Er wordt gewerkt in kleine, zelfsturende en multi-disciplinaire teams;
  • Elke één tot vier weken wordt een stukje werkend product opgeleverd;
  • Door continue voortgangsbewaking en regelmatige terugkoppeling vanuit de klant wordt alleen dàt gebouwd wat nodig is en dan ook nog op de juiste manier;

De kern van Scrum is een team wat multidisciplinair en zelfsturend werkt. Het team kent geen ‘leider’, het richt gezamenlijk het werk in om de gemaakte afspraken na te kunnen komen. Alle voorkomende werkzaamheden, dus naast het bouwen van de producten ook het ontwerpen en testen ervan en het plannen van de werkzaamheden, worden door het gehele team aangepakt.

Sprint

Het team bekijkt dagelijks wat de vorderingen en de plannen zijn en wat het team in de weg staat om deze plannen te verwezenlijken. Aan het eind van elke ontwikkelperiode (‘sprint’) neemt het team tijd om de balans op te maken met betrekking tot het eigen functioneren: wat ging goed, wat kan er beter en hoe gaan we dat bereiken?

Product Owner

Basis van de productontwikkeling wordt gevormd door een lijst van de aan het product gestelde eisen en daaruit voortvloeiende taken, de Product Back Log. Binnen een Scrumteam is de rol Product Owner verantwoordelijk voor het onderhouden en prioriteren van deze lijst. De Product Owner staat hiervoor in continue verbinding met èn de achterliggende organisatie, èn de rest van het Scrumteam.

Ontwikkelaars

De Ontwikkelaars, de tweede rol binnen een Scrumteam, overleggen periodiek met de Product Owner welke zaken er de komende periode gerealiseerd moeten gaan worden en maken hiervoor een inschatting. Nadat men het eens geworden is beginnen de feitelijke bouwwerkzaamheden. Aan het eind van de bouwperiode (één tot vier weken) presenteren de ontwikkelaars het resultaat aan de Product Owner en eventuele andere belanghebbenden en ontvangen hier feedback op.

SCRUM Master

De derde (en laatste) rol binnen een Scrumteam is de Scrum Master. De voornaamste taken van de Scrum Master zijn het faciliteren van de overige teamleden en het oplossen van issues die de voortgang van de werkzaamheden belemmeren. De Scrum master is hierbij geen manager maar een ‘servant leader’, een dienend leider.

Net als de meeste Agile frameworks is Scrum iteratief. Dat wil zeggen dat er gewerkt wordt in korte periodes van één tot maximaal vier weken. Aan het eind van elke periode wordt steeds een potentieel bruikbaar stukje product opgeleverd. Hierdoor zie je als klant steeds de voortgang en heb je de controle of het product nog steeds in overeenstemming is met je verwachtingen. En kan op basis van die waarnemingen waar nodig (tijdig!) bijgestuurd worden.

Voor wie is Scrum bedoelt?

Oorspronkelijk veel gebruikt binnen softwareontwikkeling, breidt het toepassingsgebied van Scrum zich steeds verder uit. Eigenlijk in elk project waarin sprake is van (enige) productonzekerheid en/of veranderende omstandigheden is het waard de toepassing van Scrum te overwegen. Een training Scrum is dan ook voor iedereen interessant die met dergelijke projecten in aanraking komt, zowel in een coördinerende als uitvoerende rol. Kennis van en/of ervaring op het gebied van projecten/projectmanagement is niet noodzakelijk.

Waaruit bestaat een Scrum-training?

In de tweedaagse Scrum-training worden over het algemeen de volgende onderwerpen behandeld:

  • De traditionele (‘waterval’) aanpak en de nadelen daarvan in bepaalde situaties;
  • Achtergrond en ontstaan van Agile werken;
  • Enkele Agile technieken en de toepassing daarvan;
  • Scrum: de rollen, gebeurtenissen, producten en regels
  • Kennismaken met de examens
  • Enkele oefeningen

Certificaat?

Hoewel er meerdere Scrum-certificeringen bestaan, wordt in de markt op dit moment het meest gekeken naar de certificeringen van Scrum.org, de organisatie achter Scrum. Op basis van onze trainingen, mag de kandidaat in staat worden geacht om naar keuze het examen Professional Scrum Master level 1 (PSM1) dan wel Professional Scrum Product Owner level 1 (PSPO1) met goed gevolg af te leggen.

Startel biedt u niet alleen de trainingen die u opleiden voor een (internationaal) erkend certificaat, maar ook kunnen wij uw organisatie begeleiden in de aanloop naar en tijdens een Scrum-implementatie.

SCRUM-trainingen

De trainingen Professional SCRUM Foundations (PSF), Professioneel SCRUM Master (PSM) en Professioneel SCRUM Product Owner (PSPO) vind je hier.

 

Stay Connected

More Updates

De maand van de cybersecurity

Cybersecurity, wat is dat nou eigenlijk, en waarom moet je er iets vanaf weten? En waarom is oktober de ‘maand van de cybersecurity’?
Wat heeft het eigenlijk met voetbal te maken? Je komt dan te weten hoe je je teweer kan stellen tegen al die vervelende ransomware en phising en dergelijke.
Voor de antwoorden op deze interessante vragen: lees deze blog.

IT Talentprogramma 2022

Inleiding In een grijs verleden was je al een IT Talent als je tot 16 kon tellen. Want dan had je kans dat je wist

Op de hoogte blijven van de nieuwste trainingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Bedankt voor het aanvragen van de Certificeringsposter

Bedankt voor het aanvragen van de Certificeringsposter. Deze sturen we zo snel mogelijk op.

Bekijk ook onze Over ons pagina om meer te leren over het team achter Startel of bekijk onze standaard IT-trainingen.

Natuurlijk leveren we ook maatwerk trainingen. Klik op de aanvraag maatwerk training voor meer informatie.

Offerte formulier

Wij proberen je aanvraag binnen 2 werkdagen te verwerken. Telefoonnummer is niet direct nodig, maar handig als we nog vragen hebben.

De Startel Certificeringsposters

Startel heeft speciaal voor jou de Startel Certificeringsposters ontwikkeld. 

Vraag de posters nu gratis aan!

Aanvragen Microsoft poster

Aanvragen Mile2 poster