Maandag - Vrijdag

8:15 - 17:00

Lavendelheide 12,
9202 PD, Drachten

info@startel.nl

050-5028888

Agile Scrum werken: flexibel software en producten ontwikkelen

Agile Scrum werken: flexibel software en producten ontwikkelen Agile Scrum werken flexibel software en producten ontwikkelen 1

Een toenemende werkwijze binnen de softwareontwikkeling is de Scrum methode. Wat is deze methode? En hoe werkt Scrum? Scrum wordt vaak gekoppeld aan Agile werken. In dit blog leggen we daarom uit wat deze methoden zijn, hoe ze van elkaar verschillen en hoe je Agile Scrum inzet op de werkvloer.

Wat is Agile Scrum?

Agile Scrum bestaat uit twee begrippen die vaak naast elkaar genoemd worden: Agile en Scrum. Samen vormen deze termen een gestructureerde aanpak om software en producten te ontwikkelen. Daarbij kun je Scrum zien als de denkwijze, waar Agile verwijst naar flexibel omgaan met veranderende omstandigheden die zich voordoen tijdens projecten. Agile en Scrum zijn dus twee verschillende begrippen:

Agile-omgeving

De Agile manier van werken is ontstaan naar aanleiding van de wens om soepel te werken. Waarom zou je Agile werken? Er zijn veel variabelen die komen kijken bij het ontwikkelen van software, die je niet alleen van tevoren vast kunt stellen. Agile staat dus voor een flexibele systeemontwikkelmethode.

Het zogenaamde Agile Manifesto bestaat uit 4 basisprincipes:

 1. Individuen en interactie daartussen zijn belangrijker dan processen en tools.
 2. Werkende software is belangrijker dan uitgebreide documentatie.
 3. Samenwerken met de klant is belangrijker dan contractonderhandelingen.
 4. Reageren op verandering is belangrijker dan een vast plan volgen.


Uit deze 4 basisprincipes zijn 12 vervolg principes voor softwareontwikkeling afgeleid. Hier is waar agile en Scrum met elkaar overlappen. Drie voorbeelden van principes die je direct in Scrum terugziet:

 • De hoogste prioriteit is de klant tevredenstellen door het vroeg en doorlopend ter beschikking stellen van werkende software
 • Regelmatig denkt het team na over hoe ze effectiever kunnen werken, en passen hun gedrag daarop aan
 • Mensen uit het bedrijf en de ontwikkelaars moeten dagelijks met elkaar in contact staan tijdens het project


De Agile-methode zorgt ervoor dat je binnen budget blijft, voldoet aan de verwachtingen en flexibel om kunt gaan met veranderingen op de werkvloer. We leggen er meer over uit in de beschikbare gratis online Agile-webinar.

Scrum-methode

Scrum maakt onderdeel uit van het Agile principe. Je kunt het zien als een denkwijze of framework van waaruit teams Agile te werk gaan. De naam is afgeleid van rugby, een Scrum is ‘Een manier van spelhervatten waarbij spelers dicht naast elkaar met het hoofd naar beneden proberen in bezit te komen van de bal’. Twee Japanners vergeleken in 1986 ‘high-performing, cross-functional product development teams’ met rugbyteams die een Scrum uitvoerden.
Maar scrummen, wat is dat? Het Scrum-framework zit als volg in elkaar:

 • Een Product Owner maakt een geprioriteerd wensenlijstje: de product backlog
 • Bij de sprintplanning haalt het team daaruit de belangrijkste onderdelen, dat wordt de sprint backlog, wat ze denken te kunnen maken in de sprint
 • Tijdens de sprint (2-4 weken) bouwt het team aan de software en elke dag bespreken ze de stand van zaken (daily Scrum)
 • De Scrum Master houdt het proces in de gaten
 • Aan het eind van de sprint ligt er een bruikbaar product, dat (nog) niet gebruikt hoeft te worden.
 • Aan het eind van de sprint is er een review en een retrospective.
 • Aansluitend aan de vorige sprint begint het proces weer van voren af aan

 

Een welkbekende valkuil van Scrum ontstaat wanneer er twee product owners zijn, die allebei een andere wensenlijst samenstellen. Welke product owner spreekt het team en de ontwikkelaar dan aan wanneer er problemen ontstaan?

Meer weten over Agile? Bekijk deze webinar!

Voordelen van Scrum methodiek

Wat zijn dan de voordelen van Scrum? In eerste instantie vaker en beter contact met (vertegenwoordiging van) de uiteindelijke gebruiker van het systeem. Daarnaast kun je denken aan:

 • Je kan snel starten met Scrum; geen uitgebreide voorbereidingen
 • Je krijgt vaker bruikbare (tussen-)resultaten
 • Je kan flexibel omgaan met veranderingen (in de omgeving bijvoorbeeld)
 • Door de tussenresultaten is er grotere betrokkenheid tussen de stakeholders
 • Het hele proces is transparanter
 • Altijd op tijd en binnen budget


Houd er wel rekening mee dat met deze werkwijze er een kans is dat je minder functionaliteiten oplevert binnen dezelfde tijd. Echter de functionaliteiten die je wél oplevert, werken direct naar behoren doordat je tussentijdse testresultaten direct meegenomen hebt binnen het ontwikkelproces.

Systeemontwikkeling

De Scrum methode is niet de enige werkwijze binnen de systeemontwikkeling. Uit een onderzoek dat al in de jaren ‘80 is uitgevoerd, is gebleken dat er over 300 verschillende manieren waren om software te ontwikkelen. Systeemontwikkeling is dan ook het ontwerpen en maken van een doelmatig samenhangend geheel van bij elkaar horende onderdelen. En daarvoor is een gestructureerde aanpak nodig. Naast de Scrum methode, ken je vast nog wel:

 • NIAM.
 • Nijssens.
 • Informatie Analyse Methode.
 • Watervalmethode.

Watervalmethode

De invulling van de methoden hadden vaak als basis de zogenaamde ‘waterval’. Er werd stap voor stap ontwikkeld naar het eindresultaat. En dat eindresultaat stond al helemaal vast. Deze bestond uit de volgende fases:

 • Vaststellen eisen en wensen (requirements).
 • Systeemanalyse (hoe zit de huidige situatie in elkaar).
 • Systeemontwerp (hoe moet de nieuwe situatie in elkaar gaan zitten, functioneel/technisch)
 • Bouw (het programmeren van het systeem).
 • Test (de systeemtest).
 • Inproductiename (het daadwerkelijk gaan gebruiken van het systeem).
 • Gebruik en beheer (controleren of het systeem goed werkt en blijft werken).


Het idee is dat er diverse stappen zijn in de watervalmethode die eerst volledig moeten zijn afgerond, voordat er verder wordt gegaan met een volgende fase. De requirements die helemaal als eerste stap zijn vastgesteld gelden nog steeds aan het einde. Je kan je voorstellen dat de omgeving dusdanig veranderd is in het jaar dat het systeem wordt gebouwd, dat het eindresultaat niet zo effectief is als gewenst.

Scrum model: training en certificering

Scrum start bij Startel

Agile Scrum is een projectmanagementmethode die helpt het ontwikkelproces te versoepelen en flexibel om te gaan met veranderingen tijdens het softwareproject.
Wil je ook Scrum Agile werken? Volg dan een training bij Startel. Wij zijn jouw IT-opleider op maat. We bekijken samen welke training past bij jouw huidige kennis, zodat de ontwikkeling aansluit bij jouw wensen. Je kunt de trainingen online of klassikaal volgen. Neem gerust contact met ons op om de juiste trainingen te vinden.

Stay Connected

More Updates

Programeren

Leren programmeren: dit is wat je moet weten

Ontdek hoe je een ervaren programmeur kunt worden in de ICT-branche. Leer programmeren en ontdek welke stappen je moet zetten om je carrière te switchen en te voldoen aan de vraag naar programmeurs.

Omscholen naar ICT: zo doe je dat

Wil je in de ICT werken? Lees ons blog voor tips over certificeringen en het kiezen van het juiste beroep. Neem contact op voor studieadvies en begin een nieuwe carrière in de technologiewereld.

Gratis Microsoft kennis event Noord-Nederland

Startel is al 25 jaar Microsoft Learning partner. Omdat we dit graag willen vieren organiseren we in samenwerking met diverse kennispartners in Noord-Nederland een tech event waarbij Microsoft technologie, kennis en certificering centraal staat.