Examenvoorwaarden Startel

Deze examenvoorwaarden zijn van toepassing op examens die verkocht worden door Startel en die afgelegd worden in het “Examen Center” te Drachten.

Algemeen

 1.  De examens worden afgelegd in het “Examen Center” van Startel te Drachten.
 2. Startel  administreert de examens van kandidaten die bij Startel een examenvoucher hebben gekocht. Andere kandidaten dienen zich rechtstreeks bij de leverancier aan te melden voor examens.
 3. Aanmelding voor examens kan zowel mondeling of telefonisch via ons service center gebeuren en door middel van een e-mail.
 4. Aanmeldingen moeten uiterlijk 5 werkdagen voor de gewenste examendatum door Startel zijn ontvangen.
 5. Aanmeldingen geschieden bij voorkeur door de contactpersoon van de examenkandidaat of door de kandidaat zelf (b.v. ZZP-er) .
 6. De houder van de voucher, of de contactpersoon als zijn vertegenwoordiger, is verplicht om Startel te allen tijde op de hoogte te houden van wijzigingen binnen de werk- of prive situatie, die direct gevolg hebben voor de examens.
 7. Aangevraagde examens worden schriftelijk bevestigd aan de contactpersoon van de examenkandidaat  of de kandidaat zelf.
 8. Een examenboeking kan tot 5 werkdagen voor de examendatum kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering of verschuiving binnen 2 tot 5 werkdagen wordt €50 in rekening  gebracht. In het geval van annulering of verschuiving binnen 2 werkdagen voor de examendatum wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
 9. Indien een kandidaat niet verschijnt op het examen zal 100% van de kosten van het examen in rekening gebracht worden.
 10. Op de dag waarop het examen afgelegd wordt, dient de kandidaat zich op tijd te melden bij Startel ,  waar de kandidaat gevraagd wordt zich te legitimeren met een geldig paspoort of rijbewijs en een ander identiteitsbewijs (b.v. IS-kaart).
 11. Indien de kandidaat 30 minuten te laat aanwezig is, heeft de examenadministrator het recht de kandidaat het examen te weigeren.
 12. Tenzij anders overeengekomen, vindt facturering van de totale verschuldigde prijs, vermeerderd met BTW, plaats direct na ontvangst van de boekingsbevestiging door Startel.
 13. Bij voorkomende problemen of klachten wordt verwezen naar onze klachtenregelement.