IT-Talent Programma

Waar in vele sectoren reorganisaties elkaar opvolgen en het aantal vacatures beperkt is, is in de IT sector sprake van vele vacatures. Het vinden van geschikte, gemotiveerde en goed opgeleide professionals om deze vacatures in te vullen blijkt lastig te zijn. Vanuit Startel hebben we al ruim 20 jaar intensief contact met onze opdrachtgevers en weten we waar ze op personeelsgebied behoefte aan hebben. Met het IT-Talent programma spelen we een rol bij het op maat invullen van de openstaande IT vacatures.

Wij selecteren geschikte deelnemers voor diverse IT rollen en we leiden deze kandidaten op tot IT professionals inclusief de benodigde basiscertificering. Het selecteren doen we op basis van de door onze opdrachtgevers gevraagde competentieprofielen. Nadat de deelnemers een succesvol assessment hebben gedaan en een keuze hebben gemaakt voor een specifieke richting om in te specialiseren, worden de profielen beschikbaar gesteld op onze portal. Werkgevers hebben hiertoe natuurlijk toegang en kunnen in contact treden met de kandidaat van hun keuze. Na afronding van het basisprogramma van 1 maand kan gestart worden bij de werkgever. Gedurende 3 maanden wordt hierna het specialisatietraject inclusief certificering doorlopen waarbij 3 dagen per week gewerkt wordt en 2 dagen per week aan ontwikkeling en certificering wordt gewerkt.

Onze insteek is plaatsing van de kandidaat bij de nieuwe werkgever voor minimaal 12 maanden (jaarcontract).

Interesse om aan het programma deel te nemen als werknemer of als werkgever? Klik dan hieronder op de button en geef je interesse aan ons door. 

IT-Talent Programma pexels fauxels 3183172

Informatie voor Deelnemer

Informatie voor Werkgever