MCTL (Managing Computer Technology Library)

MCTL (Managing Computer Technology Library) MCTLManagingComputerTechnologyLibrary1

Hoe haalt u uit IT wat erin zit? Hoe zorgt u voor een (blijvend) optimale inzet van IT in uw eigen bedrijf? Dat zijn de vragen die binnen MCTL (‘Managing Computer Technology Library’) centraal staan. Een systematische aanpak, van operationeel tot strategisch niveau, zorgt voor een juiste invulling van die vragen.
MCTL integreert IT direct in business processen en de producten/diensten die een bedrijf levert. MCTL zorgt dus niet voor Business-IT alignment, zoals het gebied tussen business en IT vaak wordt genoemd, maar voor Business-IT integration. Overigens spreekt MCTL liever over computertechnologie dan over IT om het totale gebied waarop hard- en software kan worden ingezet af te dekken.MCTL bevat een set uitgewerkte beschrijvingen over dit gehele gebied op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau. Hoewel het vakgebied van computertechnologie relatief nieuw is, is er in de afgelopen decennia veel over geschreven en zijn er zoveel bedrijven en personen actief op dit gebied dat er een schat aan ervaring is opgedaan. Toch is een veel voorkomende klacht dat de aansluiting van IT op de business niet goed is en ze elkaar simpelweg niet begrijpen. Dat leidt er nogal eens toe dat de inzet van computertechnologie niet is wat het zou moeten of kunnen zijn. MCTL probeert juist op het grensvlak van gebruikersorganisatie (waarbinnen computertechnologie wordt toegepast) en infrasupport, applicatie en functioneel support (van waaruit computertechnologie wordt geleverd) van toegevoegde waarde te zijn.Schematisch ziet MCTL er als volgt uit:

MCTL (Managing Computer Technology Library) 1513595160669 556 415 1513595332 thumb1

U bent hoogstwaarschijnlijk wel bekend met andere frameworks, met name de meest bekende; BiSL. MCTL is een doorontwikkeling op BiSL en verenigt de laatste ontwikkelingen op het functionele gebied.

Wat maakt MCTL de moeite waard? Het allerbelangrijkste kroonjuweel is de directe verbinding die in MCTL wordt gelegd tussen bedrijfsprocessen en inzet van computertechnologie. Over bedrijfsprocessen is al veel geschreven. Datzelfde geldt voor computertechnologie. Maar de verbinding tussen die twee, de directe vertaling van bedrijfsprocessen naar computertechnologie, is tot op heden toch een schimmig gebied. Binnen MCTL wordt zowel op operationeel als strategisch niveau juist dit gebied ingevuld.

Een tweede kroonjuweel is de focus op doelgericht werken in plaats van procesmatig werken. Modellen als ITIL, ASL en BiSL hebben procesmatig werken op de kaart gezet. En dat heeft absoluut waarde. De logische vervolgstap op procesmatig werken is doelgericht werken, waarin processen overigens zeker een plaats hebben behouden.

De sterke focus op het proactieve in plaats van reactieve is daarnaast zeker een aanrader. Het zal bijvoorbeeld altijd nodig blijven fouten op te lossen, maar de nadruk ligt binnen MCTL heel sterk op het voorkomen van fouten. Dat lijkt een vanzelfsprekendheid, en in andere vakgebieden is dat het ook. In het geval van inzet van computertechnologie is dat (helaas) nog niet zo. Of het aanpassen van computersystemen i.v.m. veranderende behoeften in de business. Langzamerhand is de softwarewereld een mallemolen geworden die steeds harder draait. In MCTL is juist niet gekozen voor het almaar aanpassen van systemen, maar het creëren van aanpasbare systemen. Dat is een strategie die uiteindelijk veel toekomst vaster, goedkoper en kwalitatief eenvoudiger op het juiste niveau te houden is. En daarbij; beter aansluit op veranderende behoeften vanuit de business.

Bij elkaar is MCTL de moeite waard om naast alle andere beschikbare informatie op functioneel gebied te gebruiken. Elk half jaar komt een update op MCTL uit zodat u altijd bij de tijd blijft.

Het materiaal van MCTL is vrij beschikbaar op www.mctl.nl. Naast het digitale materiaal is ook een basisboek en een boek betreffende certificering/examinering beschikbaar. Het basisboek wordt in 2018 aangevuld met een aantal werkboeken die verdieping en praktische handvatten bieden.

Cursussen en examinering wordt aangeboden op de volgende niveaus:

  1. Foundation
  2. Advanced – basis
  3. Advanced – vervolg
  4. Expert

En daarmee is een goede keuze mogelijk voor een optimale ondersteuning van het eigen werk.

Klik hier voor meer informatie over de training MCTL en beschikbare data

 

Ton van den Hoogen

Docent / consultant en tevens eigenaar bij Tot Z Diensten BV. Is in 1984 in IT gestart en heeft zowel in Systeemontwikkeling als Exploitatie en Beheer een reeks functies vervuld. Geeft alweer meer dan 15 jaar circa 60-80 dagen per jaar cursussen. Op dit moment concentreert zich dat rondom ASL, de applicatiekant van IT, en BiSL, de functionele of ook wel toepassingskant van IT. Voert daarnaast als consultant praktische werkzaamheden uit, de laatste jaren nadrukkelijk op het gebied van beheer en toepassing van IT. Heeft meegewerkt aan diverse publicaties op het gebied van IT Service Management.

Stay Connected

More Updates

De maand van de cybersecurity

Cybersecurity, wat is dat nou eigenlijk, en waarom moet je er iets vanaf weten? En waarom is oktober de ‘maand van de cybersecurity’?
Wat heeft het eigenlijk met voetbal te maken? Je komt dan te weten hoe je je teweer kan stellen tegen al die vervelende ransomware en phising en dergelijke.
Voor de antwoorden op deze interessante vragen: lees deze blog.

IT Talentprogramma 2022

Inleiding In een grijs verleden was je al een IT Talent als je tot 16 kon tellen. Want dan had je kans dat je wist

Op de hoogte blijven van de nieuwste trainingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven nieuwsbrief