De optimale integratie van beheer – door Jos Gielkens

De optimale integratie van beheer - door Jos Gielkens Deoptimaleintegratievanbeheer doorJosGielkens

Als we spreken over de optimale integratie van beheer, is het wellicht handig om eerst te bekijken wat we nu precies onder ‘beheer’ verstaan. In dit artikel gaan we uit van het drievoudig model van beheer van Maarten Looijen en een uitbreiding daarop:

De optimale integratie van beheer - door Jos Gielkens 1509958441135 537 345 1509959218 thumb1

Figuur 1: vraag en aanbod relatie tussen functioneel beheer en applicatie- & technisch beheer

De optimale integratie van beheer - door Jos Gielkens 1509958507435 618 213 1509959236 thumb1

Figuur 2: vraag en aanbod relaties tussen primaire business, Service Organisatie en IT-leveranciers.

In bovenstaande figuren is duidelijk te zien dat er niet alleen sprake is van een ‘demand – supply’ relatie tussen functioneel beheer (als vragende partij) en applicatie- en technisch beheer (als leverende partij) binnen de centrale (IT) Service Management organisatie, maar dat er ook demand-supply relaties bestaan tussen de centrale dienstverlener en de primaire business (als vragende partij) enerzijds en de ‘hardware & software leveranciers’ (als leverende partij) anderzijds.

Deze verbijzondering van de drie beheersvormen én de verdere doorontwikkelingen van BiSL, ASL en ITIL kunnen in de praktijk de toegankelijkheid en toepasbaarheid van het drievoudig model van beheer bemoeilijken. Het zorgt namelijk voor onduidelijkheden of inconsistenties tussen theorie en praktijk.

Om meer duidelijkheid te verkrijgen in de relatie tussen deze drie beheersvormen, is het altijd mogelijk om je verder te bekwamen in de individuele vakgebieden: er zijn meerdere trainingen op het gebied van BiSL, ASL en ITIL op verschillende niveaus. En in de praktijk blijken de bijbehorende certificeringen ook een toegevoegde waarde te hebben.

ITIL heeft zich bijvoorbeeld in de afgelopen jaren steeds verder doorontwikkeld van ‘technisch beheer’ (infrastructuur management, getuige de naam ‘IT Infrastructure Library’) naar een IT Service Management methode, waarbij de grenzen van de (technische) infrastructuur ruim worden overschreden. Hierdoor is de plaats van de term ‘ITIL’ in bovenstaande schema’s eigenlijk niet meer correct (‘infrastructuur management’ zou wellicht beter passen).

Een aantal bijkomende voordelen van trainingen uit het functioneel vakgebied:

  • Ze scheppen een gemeenschappelijk referentiekader (‘we spreken allemaal dezelfde taal’) waardoor de onderlinge communicatie sterk bevordert en efficiënter en effectiever werken gestimuleerd wordt;
  • Ze worden verzorgd door docenten met meer dan 20 jaar praktijkervaring. Hierdoor zijn ze doorspekt met voorbeelden uit de praktijk en tips voor implementatie en zijn ze direct toe te passen in de praktijk.

Tot slot is het ook mogelijk om middels maatwerk workshops de relatie tussen deze vakgebieden te analyseren met alle betrokkenen om te kijken hoe de verschillende disciplines nog beter op elkaar kunnen worden afstemmen. De ervaring leert, dat vooral (middel)grote organisaties veel baat hebben bij deze verhelderende en pragmatische workshops om de implementatie van Service Management, Functioneel Beheer en/of Applicatie beheer verder te optimaliseren.

Mocht u interesse hebben in nadere informatie of referenties dan horen wij dat graag.

 

 

De optimale integratie van beheer - door Jos Gielkens foto jos1

Jos Gielkens werkt al sinds 1984 in de automatiseringsbranche en is werkzaam als project-/programmamanager, service manager en consultant. Daarnaast is hij onafhankelijk docent bij GielZeel en geeft hij (project) management- en communicatietrainingen.Bij StarTel wordt Jos Gielkens met name op ITIL en TMAP trainingen ingezet.

Stay Connected

More Updates

De maand van de cybersecurity

Cybersecurity, wat is dat nou eigenlijk, en waarom moet je er iets vanaf weten? En waarom is oktober de ‘maand van de cybersecurity’?
Wat heeft het eigenlijk met voetbal te maken? Je komt dan te weten hoe je je teweer kan stellen tegen al die vervelende ransomware en phising en dergelijke.
Voor de antwoorden op deze interessante vragen: lees deze blog.

IT Talentprogramma 2022

Inleiding In een grijs verleden was je al een IT Talent als je tot 16 kon tellen. Want dan had je kans dat je wist

Op de hoogte blijven van de nieuwste trainingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven nieuwsbrief