Scrummaster en verdiepende softskills-trainingen: een ‘must do’ voor de professional teamwork
Scrummaster en verdiepende softskills-trainingen: een ‘must do’ voor de professional 2

Scrummaster en verdiepende softskills-trainingen; is dat nou nodig hoor ik je bijna denken! En mijn antwoord daarop is: ‘Ja, als je echt vanuit je professie en hart snel wilt toegroeien naar een team dat daadwerkelijk tot zelfsturing overgaat; absoluut noodzakelijk!

Waarom dan?

Eerlijk gezegd ben ik geen type dat dit soort boute uitspraken snel doet; dat komt natuurlijk ergens vandaan.

Onlangs gaf ik voor Startel de training ‘Conflicthantering & Onderhandelen’. Het bleek dat een aantal scrummasters zich hiervoor had ingeschreven. Bij Startel werken we bij de softskillstrainingen altijd met een intakeformulier. Toen ik deze na binnenkomst bestudeerde, was ik enigszins verbaasd over de geschetste problematiek. Die hadden namelijk veel meer te maken met de fasen van teamontwikkeling en situationeel leiderschap voor teams, dan direct met het thema conflicthantering. 

Onderzoek

Voor mij een aanleiding om direct op onderzoek uit te gaan, contact te leggen met de deelnemers om verdiepende vragen te stellen, de scrumopleiding te analyseren en mijn oor te luisteren leggen bij mensen die al tijden werken vanuit de agile-gedachte. Al snel werd duidelijk dat alle scrumopleidingen veel aandacht besteden aan de scrummethodiek. Er is nauwelijks ruimte om aandacht te geven aan thema’s die met teamontwikkeling te maken hebben en andere vaardigheden die het leven van een scrummaster een stuk aangenamer maken. 

Trainingsaanbod

Vandaar dat het aanbod voor scrummasters, en overigens voor iedereen die (zelfsturende) teams begeleidt, is uitgebreid. Natuurlijk hebben we daarvoor onze deelnemers om input gevraagd, omdat zij weten aan wat voor soort training zij behoefte hebben. 

Dit zijn:

Special offer

Als jij je in 2019 inschrijft voor vijf van deze trainingen, dan krijg je de vijfde training voor de helft van de prijs op voorwaarde dat het bedrag in één keer wordt overgemaakt. 

Stuur een e-mail naar info@Startel.nlals je van dit aanbod gebruik wilt maken. 

Tot slot: Teamontwikkeling en Conflicthantering

Nog even terugkomen op conflicthantering om jou hierover wat meer idee te geven. In de tweede fase van teamontwikkeling is het doorwerken van conflicten nodig om tot een volgende teamfase te komen. Daar waar conflicten blijven bestaan, is zelfsturing een utopie en blijft het hangen in de wens om zelfsturend te worden. 

Tot die tijd zal je als scrummaster toch een vorm van leiding moeten geven om het team daar te krijgen waar jij wil! 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *