Wanneer is een team daadwerkelijk een team? Teamontwikkeling en Situationeel Leiderschap voor Teams

Wanneer is een team daadwerkelijk een team; want de term wordt te pas en te onpas gebruikt. Ook al is een groep mensen nog maar een dag bij elkaar, dan wordt er al over ‘het team’ gesproken. Of bezwerend gezegd dat het snel een team moet worden. Kennelijk tel je niet mee als er geen sprake van een team is. En de heilige graal van het team is het zelfsturende team. Hard to achieve, maar hey, we gaan ergens voor!

Together Everyone Achieves More

En wat je dan wilt bereiken, is het ‘gezamenlijke doel’. Eén van de kenmerken van een team is dat het voor één of meer doelen gaat. Alle energie en focus is erop gericht om dit te halen. Zowel het team als elk afzonderlijk teamlid is aanspreekbaar op het wel of niet halen van daarvan. Vanzelfsprekend maken de teamleden goede afspraken met elkaar. Iedereen kent elkaars sterke punten en de toegewezen rollen. De teamleden spelen vanuit werkafspraken en gezamenlijke normen goed op elkaar in.

Grootte

Levendig herinner ik me een kantoordirecteur die het zo lastig vond om met zijn team te vergaderen. Ogenblikkelijk vroeg ik uit hoeveel leden zijn team bestond. Het gemengde gezelschap bestond meer dan achttien leden. Eerlijk gezegd schoot ik een beetje in de lach. Een goedwerkend team bestaat namelijk uit maximaal acht tot negen leden. Boven dat aantal is er als snel sprake van subgroepvorming en is het lastiger om doelen te halen. Dan is het nodig om op een andere manier sturing te geven of maximale resultaten te halen.

De kantoordirecteur heb ik aangeraden om de vergadering in twee te spitsen en de opstelling van de stoelen te veranderen, zodat het eenrichtingsverkeer verminderd. Maak een kring, stel goede open vragen en laat stiltes vallen. Dan heb je de interactie of ‘meerrichtingsverkeers’ als je wilt, zo op gang. 

Teamontwikkeling kost tijd

Daarbij komt ook nog dat de wijze van aansturing leidt tot snelle teamontwikkeling of tot het frustreren van deze ontwikkeling. Alle gedrag dat een leidinggevende vertoont, heeft effect op de teamvorming. Hoe gaaf zou het zijn wanneer leiders zich meer bewust zijn van hun eigen gedrag en hun interventies scherp kunnen inzetten, zodat de teamontwikkeling zich versnelt?

Teamontwikkeling en Situationeel Leiderschap voor Teams

Startel biedt de training ‘Teamontwikkeling en Situationeel Leiderschap voor Teams’Tijdens deze training staat bewustwording over teams en leiderschapsvaardigheden centraal.

Kijk naar de beschrijving van deze training op onze website of neem contact met ons op. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *