Nieuwsbrief Open source/LPI

Zeg je open source, dan zeg je LPI. LPI staat voor Linux Professional Institute. Het Linux Professional Institute is een stichting die voorziet in onafhankelijke certificeringen voor Linux-systeembeheerders en -programmeurs. LPI Autorized Training Partners zijn gevestigd over de gehele wereld en Startel is een van hen. Wij leveren al vele jaren geaccrediteerde open source trainingen waarbij we graag een beroep doen op de gespecialiseerde trainers van onze partner IT-Gilde. Met deze specialisten wordt eigen trainingsmateriaal ontwikkelt dat gebruikt wordt in onze trainingen die soms certificering ten doel hebben, en soms primair gericht zijn op gelijk toepasbare kennis op open source gebied. 

Samen met onze specialistische trainer Frederik Vos hebben we de banden met LPI verder aangehaald en onze trainingsmaterialen laten toetsen. Het materiaal is erg goed beoordeeld en dit willen we in de komende tijd verder uitdragen aan de markt in geheel Nederland. Hieronder geeft onze trainer Frederik in zijn blog een aanvullende toelichting.

LPI trainingen LPI
Frederick Vos

 LPI Generiek:

Open source adoption, knowledge, and skills certification

Wanneer u de website van LPI bezoekt, (https://www.lpi.org) zijn er twee citaten die opvallen:

“LPI is about the ideal of enabling economic and creative opportunities for everybody through open source adoption, knowledge, and skills certification”

“Linux Professional Institute (LPI) is committed to providing the IT community with exams of the highest quality, relevance, and accuracy.”

De grote vraag bij dit soort zinnen is altijd: Wat betekent dit in de praktijk, waarom zou je deze trainingen willen volgen met al dan niet een examen er achteraan.

Bij LPI zijn deze twee zinnen leidend voor de objectives van de verschillende certificerings-tracks: Het betekent dat de examens nauw aansluiten bij datgene wat er nu in de datacenters en in cloud-omgevingen benodigd is aan kennis. Het gaat daarbij om zowel Linux installaties die al wat langer in de lucht zijn als om alle nieuwe ontwikkelingen die elkaar steeds sneller opvolgen.

Als officieel partner van LPI wordt er dan ook zorg voor gedragen dat de trainingen niet alleen een voorbereiding zijn op het examen, maar ook zeer praktijkgericht zijn, met trainers die weten wat er speelt in het huidige IT-landschap. Alles wordt ondersteund met labs die hierbij optimaal aansluiten.

Opbouw, Level 1 trainingen:

Vele systeembeheerders en anderen die werkzaam zijn in de automatiseringsbranche zijn al in aanraking gekomen met Linux, of hebben hiermee bijvoorbeeld tijdens hun opleiding kennis gemaakt. Het Linux besturingssysteem wordt op enorm veel plaatsen ingezet: niet alleen als platform waarop applicaties draaien, maar ook voor bijvoorbeeld container technologie, security audits, etc. Ook in Cloud omgevingen, waaronder Microsoft Azure, is Linux het meest gebruikte OS.

We kunnen het ons in de praktijk niet meer veroorloven om kennis te hebben die verouderd is, vol met hiaten, of bij elkaar ‘gegoogeld’ wordt. Het leidt vroeg of laat niet alleen tot problemen (bijvoorbeeld data-lekken), maar het beperkt ook het vermogen om te bouwen aan efficiënter draaiende omgevingen, en creatieve, innovatieve oplossingen waar zo’n grote behoefte aan is. Dit alles leidt immers tot economische meerwaarde en tevreden klanten.

LPI Level 1 is een goede start om voor iedereen werkzaam in de IT-sector een goede basis te leggen. Van de supportmedewerker die nog vrij onbekend is met Linux, tot diegenen die zich willen specialiseren in het beveiligen van omgevingen. Maar ook voor de systeembeheerder die langzamerhand steeds meer Linux tegenkomt, en waar die kennis wellicht al wat stoffig is geworden na zijn opleiding.
Afhankelijk van het begin niveau kan gekozen worden voor een langzame track van 2×4 dagen (LPI 101 + LPI 102) of een Fast Track van 5 dagen.
Gedetailleerd, grondig, up-to-date en praktijkgericht, klaar om ingezet te worden in de praktijk of als eerste stap naar specialisatie.

Opbouw, Level 2 trainingen:

Eenmaal de basis gelegd met LPI-1, enthousiast terug van de LPI-training, is het goed na te denken over een vervolg. Hierbij kan gedacht worden aan trainingen die specifiek zijn voor een Linux distributie zoals Red Hat of voor een specifieke functie zoals bijvoorbeeld Ethical Hacker of Pentester. Een andere mogelijkheid is om voor LPI-level 2 te gaan.

Net zoals bij Level 1 wordt de breedte opgezocht: het draait om alles wat er nu, in de datacenters, en daarbuiten nodig is aan Linux kennis. Wel ligt de nadruk meer op Linux in de rol van besturingssysteem. Applicaties stellen eisen aan bijvoorbeeld netwerk en storage, of zelfs hele specifieke eisen aan het OS zelf. Te denken valt aan speciale drivers die niet standaard aanwezig zijn in het besturingssysteem, of de laatste kernel versie nodig hebben.

En dan zijn er ook nog applicaties die in veel omgevingen op allerlei manieren ingezet worden zoals dns servers, fileservers etc.. Maar niet in de laatste plaats ook webservers zoals Nginx en Apache.

LPI 2 is een echte systeembeheerders opleiding, van oorsprong een training voor het klassieke datacenter, zowel voor kleine omgevingen waar je alles zelf moet doen, en waarbij je dus elk onderdeel zelf in de praktijk zult implementeren, als ook voor de grote omgevingen, waarbij het belangrijk is dat je weet hoe het geïmplementeerd is voor samenwerking met anderen in de organisatie en voor troubleshooting.

Tegelijkertijd een training die nauw aansluit bij nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld Kubernetes. Uiteindelijk heeft iedere toepassing een (host) OS nodig, is er persistent storage nodig etc. De kennis van alles wat behandeld wordt in deze training is belangrijk voor het uiteindelijk aan kunnen bieden van een applicatie.

Opbouw, Specialisaties

Je kunt als systeembeheerder, die via LPI 1 en 2 ontzettend veel kennis heeft opgedaan, uiteindelijk nog steeds niet alles weten, en dat hoeft ook niet. Je hebt je collega’s, je hebt andere teams zoals bijvoorbeeld netwerk of security. Maar je zult je zelf ook willen verdiepen omdat op een bepaald gebied nou eenmaal je interesse ligt of omdat het nodig is voor de communicatie met andere teams. Zo kom je met gezamenlijke effort tot de beste implementatie.

In LPI 3 vind je opleidingen met bijbehorende certificeringen als: “Enterprise Security” en “Enterprise Virtualization and High Availability”, die voorzien in die kennisbehoefte. Specialisatie, maar nog steeds de breedte opzoekend. Zo zijn bijvoorbeeld de technieken die onder de objective High Availability aangeboden worden niet alleen toepasbaar in een klassiek datacenter, maar ze kunnen ook belangrijke bouwstenen zijn in een container infrastructuur.

De ogenschijnlijke overlap die er her en der lijkt te zijn tussen de LPI “Enterprise Security” en trainingen die aangeboden worden binnen het Mile2 portfolio van Startel is een mooie demonstratie van het willen aansluiten op de behoefte van het huidige bedrijfsleven. Als uit beide vakgebieden met kennis van zaken kan worden samengewerkt, dan kom je pas echt tot veilige en innovatieve bedrijfsvoering.

Een andere ontwikkeling binnen LPI, die ook weer aangeeft hoe LPI aansluit bij de moderne ontwikkelingen enerzijds en tegelijkertijd focussend op gedetailleerde kennis en samenwerking tussen teams, is de nieuwe opleiding “Linux Professional Institute DevOps Tools Engineer”, waarvoor in tegenstelling tot LPI-3, geen LPI-2 benodigd is. Deze voorkennis wordt echter wel sterk aanbevolen. Het is een cursus waarbij traditionele systeembeheerders alle facetten van de DevOps omgevingen leren kennen. Men wordt daardoor geen developer, maar weet wel wat de developer nodig heeft. Men heeft zelf leren werken met hun tools en kan de benodigde infrastructuur voor een DevOps omgeving beheren. Deze training is ook een goede opstap naar gespecialiseerde opleidingen zoals Kubernetes.

Naast genoemde trainingen en trajecten worden door ons vaak onderdelen op maat aangeboden. Dat gebeurt altijd op basis van een gedegen intake met de klant zodat maximaal maatwerk ontstaat.

Nieuwsgierig geworden? Neem contact met ons op!

Stay Connected

More Updates

De maand van de cybersecurity

Cybersecurity, wat is dat nou eigenlijk, en waarom moet je er iets vanaf weten? En waarom is oktober de ‘maand van de cybersecurity’?
Wat heeft het eigenlijk met voetbal te maken? Je komt dan te weten hoe je je teweer kan stellen tegen al die vervelende ransomware en phising en dergelijke.
Voor de antwoorden op deze interessante vragen: lees deze blog.

IT Talentprogramma 2022

Inleiding In een grijs verleden was je al een IT Talent als je tot 16 kon tellen. Want dan had je kans dat je wist

Op de hoogte blijven van de nieuwste trainingen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven nieuwsbrief