Maandag - Vrijdag

8:15 - 17:00

Lavendelheide 12, 9202 PD, Drachten

info@startel.nl

050-5028888

Project- en procesmanagement

Projectmanagement en procesmanagement worden vaak in één adem genoemd. Hoewel dit goed te begrijpen is vanwege het woord ‘management’ in de benaming), zijn er minder raakvlakken dan vaak wordt gedacht. Het zijn wel allebei overkoepelende termen, waarbij de ene term projecten behandeld en de andere term processen.

Project- en procesmanagement Projectmanagement scrum

Wat is projectmanagement?

Projectmanagement kun je onderverdelen in twee onderdelen:

  1. Projectmanagement.
  2. Scrum-projectmanagement.

 

In het boek van Roel Grit genaamd ‘Projectmanagement’, en daarvan de zesde druk uit 2019, worden enkele projectmanagementmethoden behandeld, zoals SDM (systeemontwikkelingsmethodologie) wat specifiek bedoeld is voor softwareontwikkeling), Scrum, PRINCE2®, en de door Roel Grit zelf ontwikkelde P6-methode. De meestgebruikte methoden zijn PRINCE2® en Scrum. Hieronder worden deze methoden kort uitgelegd.

PRINCE2®

PRINCE2® is een zeer bekende projectmanagementmethode. 

De afkorting staat voor Projects In Controlled Environments. De methoden van PRINCE2® zijn gebaseerd op zeven kernprincipes. Deze vormen samen een kader voor goede praktijken en in de dia’s hieronder kun je de zeven kernprincipes bekijken.

Bekijk de blog: “De 7 principes, thema’s en processen van PRINCE2” voor meer informatie.

1. Voortgaande zakelijke rechtvaardiging
Een project moet zakelijk verantwoord zijn. Er moet een duidelijk investeringsrendement zijn en de inzet van tijd en middelen moet gerechtvaardigd zijn.
2. Leren van ervaringen
Projectteams moeten leren van ervaringen uit eerdere projecten. Voor dit doeleinde wordt een leerpuntenlogboek bijgehouden.
3. Rollen en verantwoordelijkheden definiëren
Iedereen die bij een project is betrokken, moet weten wat zij doen en wat anderen doen. Dit houdt ook in dat iedereen weet wie de besluitvormers zijn.
4. Beheren per fase
Moeilijke taken kunnen beter in beheersbare brokken of managementfasen worden opgedeeld.
5. Manage by Exception
Een project dat goed draait heeft niet veel tussenkomst van managers nodig. De stuurgroep wordt alleen geïnformeerd als er een probleem is of als er een probleem zou kunnen zijn.
6. Productgerichte aanpak
Iedereen moet van tevoren weten wat er van het product wordt verwacht. Productvereisten bepalen de werkactiviteit, en niet andersom.
7. Afstemmen op de omgeving
PRINCE2® kan opgeschaald en aangepast worden. Projecten die PRINCE2® aan hun behoeften schikken hebben meer kans van slagen dan projecten die PRINCE2® dogmatisch gebruiken.
Previous slide
Next slide

Wij bieden twee klassikale of virtuele PRINCE2®-trainingen. Mensen die nog niet bekend zijn met PRINCE2®, kunnen ervoor kiezen om de PRINCE2® Foundation, 6th Edition (incl. Examen)-training te gaan volgen. Voor mensen die willen leren hoe ze PRINCE2® in projecten kunnen toepassen en die de samenhang tussen de PRINCE2®-principes, -thema’s en -processen willen begrijpen, kunnen de opvolgende PRINCE2® Practitioner (incl. Examen)-training gaan volgen.

De PRINCE2® Foundation, 6th Edition (incl. Examen)-training en de PRINCE2® Practitioner (incl. Examen)-training zijn zelfs gezamenlijk te volgen in de PRINCE2® Bootcamp (Foundation, 6th Edition + Practitioner) (incl. Examen)-training.

Deze PRINCE2® Foundation, 6th Edition-training is geschikt voor iedereen die te maken krijgt met projecten en de PRINCE2® Practitioner-training is geschikt voor projectleiders, projectmanagers en programmamanagers. Na afloop van de trainingen, volgen er examens waarmee jij certificaten kunt behalen.

Scrum

Scrum is een framework waarmee producten ontwikkeld worden volgens de Agile-denkwijze. Scrum is niet enkel gebonden aan softwareontwikkeling, de methode kan ook door andere sectoren worden gebruikt. 

Enkele voordelen van Scrum zijn:

  • Dankzij de korte duur van Sprints, is het makkelijk om snel bij te sturen.
  • Scrum spoort de ontwikkelaars aan om veel en regelmatig te overleggen met de eindgebruikers.
  • Ontwikkelaars krijgen een overzicht over de voortgang van een project, hierdoor is het makkelijker om producten binnen de afgesproken tijd en het budget op te leveren.

 

Agile Scrum werken houdt in dat de eisen en wensen van een product op verschillende momenten worden gerealiseerd. Hierdoor is het makkelijker om de werking van elk onderdeel te testen en eventuele problemen op te lossen.

Veel kandidaten beginnen met de Scrum Master 1-training. Een goede keuze, maar op het gebied van Scrum is nog veel meer te leren. Met deze training krijg jij in ieder geval goede eerste indruk van dit framework. Via de officiële website kun je de basistraining volgen en voor meer verdieping in Scrum, kun je de Scrum Master 2-training volgen.

Procesmanagement

Dit is de definitie van een proces:

Een proces is een serie van opeenvolgende activiteiten. Deze activiteiten hebben een duidelijk doel, een eindresultaat. Vaak doe je dit min of meer op dezelfde manier: het proces wordt een gewoonte.

Er zijn veel zaken die je onder de procesnoemer kunt vatten; zelfs de manier van werken in een applicatie en dat maakt het begrip proces ook lastig. Want wanneer ben je dan een procesmanager? Hoe het ook zij: hieronder worden er twee procesbeheersingsmethoden uitgelegd die je zou kunnen gebruiken wanneer jij betrokken raakt bij het reguleren van processen voor de technische ICT-processen en de functionele processen tussen ICT en bedrijven.

Project- en procesmanagement Projectmanagement richtingen

ITIL®

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) is een framework voor het verlenen van ICT-ondersteuning aan bedrijven. ITIL geeft in feite een aantal processen aan waarmee een servicedesk de IT-infrastructuur van een organisatie kan ondersteunen. De servicedesk ondersteunt organisaties bij problemen, incidenten en gebruikersvragen. De onderlinge afspraken tussen de servicedesk en een organisatie staan vermeld in de SLA (Service Level Agreement).

In de ITIL® 4 Foundation-training krijg je een inleiding in de vier dimensies van ITIL®, de zeven richtinggevende principes en leer je hoe de hele IT-ondersteuning is uitgewerkt.

BiSL

BiSL (Business information Services Library) is een manier om het proces van functioneel beheer en informatiebeheer te stroomlijnen. Als het goed is, zal dit aan de gebruikerskant worden ingericht. Het BiSL-framework bestaat uit maar liefst 24 processen. Je zou een functioneel beheerder dus ook een BiSL-manager kunnen noemen.

De BiSL Foundation-training geeft jou een stevige ondergrond, waarbij de aansluiting tussen IT en het bedrijfsleven, historisch gezien een zwakke plek in veel bedrijven, wordt uitgewerkt. Als vervolgtraining bestaat er ook nog BiSL Next, wat meer op de Agile-manier van werken is toegespitst. Het BiSL-certificaat zal zeer goed op jouw CV en LinkedIn-profiel staan!

Het belang van projectmanagers

Projectmanagement is van alle tijden. In de ICT is het een gestructureerde manier om een eenmalig resultaat te bereiken. Je wilt grip krijgen op wat er gebeurt, en daar zijn dit soort methoden voor bedoeld. Evenals Scrum is, procesmanagement een zeer breed veld. Ook hier gaat het weer om ‘grip’ krijgen op processen, in de breedste zin van het woord.

Beroepen

Wanneer je denkt aan de richting procesmanager, dan doe je er goed aan om eens te kijken naar de onderstaande trainingen. Het is lastig om een eenduidige beroepsfunctie te noemen. Maar houd wel functies als informatiemanager en functioneel beheerder en eventueel IT-servicedeskmedewerker in jouw achterhoofd.

Project- en procesmanagement Projectmanagement beroepenlijst

Vind de training die bij jou past

Wij bieden allerlei trainingen op het gebied van ICT en persoonlijke ontwikkeling. De trainingen vinden op onze locatie in Drachten plaats of zijn virtueel te volgen. Daarnaast is het voor bedrijven mogelijk om een training op maat te krijgen die aan specifieke eisen voldoet.

Ben jij benieuwd naar welke training het beste bij jou past? En wil je weten hoe jij het behaalde certificaat het beste in kunt zetten voor jouw carrièrepad? Neem gerust contact met ons op om een wel overwogen keuze te maken.