Application Services Library Foundation (ASL-F)

ASL / BiSL

Introductie

De Application Services Library (ASL) biedt een framework voor het inrichten van Application Management.

Algemene omschrijving

De Application Services Library (ASL) biedt een framework voor het inrichten van Application Management. Bij Application Management gaat het om het management van het beheer, het onderhoud en de vernieuwing van applicaties (applicatieprogrammatuur en de databasestructuren) op een bedrijfsmatig verantwoorde manier.
ASL is gestoeld op de best practices van professionals met jarenlange ervaring. Het model is zodanig ontwikkeld dat het de optimale ICT-ondersteuning van bedrijfsprocessen garandeert. ASL beperkt zich tot het geven van richtlijnen voor het inrichten van processen en laat de inrichting van de beheerorganisatie geheel vrij. Hierdoor is het framework
algemeen toepasbaar binnen de ICT-dienstverlening, onafhankelijk van de maat van de organisatie.

Leerdoelen

Door het volgen van de training ASL Foundation krijgt u inzicht in de procesgerichte benadering van applicatie-onderhoud volgens de ASL-methodiek en in de toegevoegde waarde van deze methodiek bij het uitvoeren van applicatie-onderhoud. 
Na het volgen van deze training bent u in staat om:
•     de ASL-methodiek te plaatsen in het geheel van het onderhoud;
•     de relaties weer te geven tussen functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch beheer;
•     succes- en faalcriteria te benoemen bij implementatie van ASL;
•     de samenhang tussen de onderdelen van ASL te beschrijven;
•     de structuur van de onderdelen van ASL te beschrijven;
•     de procesonderdelen te definiëren op het niveau van invoer, inhoud, uitvoer en doel;
•     aan te geven wat de meerwaarde van ASL is voor de organisatie.

Doelgroep

Applicatiebeheerders, Service Desk medewerkers en anderen die direct betrokken zijn bij applicatiebeheer binnen de ICT-organisatie. ICT-medewerkers die meer kennis willen vergaren over het ASL-raamwerk. Functioneel beheerders en andere geïnteresseerden uit de gebruikersorganisatie.

Voorkennis

Enige ervaring met beheer, onderhoud en vernieuwing van applicatie.

Methode

StarTel verzorgt (maatwerk) ICT-trainingen op locatie in Roden of in-company in heel Nederland. Onze gecertificeerde trainers hebben veel praktische ervaring met de producten waarvoor zij trainingen verzorgen. Door de praktische benadering is de opgedane kennis na afloop van de training direct toepasbaar. Daarnaast worden de cursisten door onze trainers optimaal voorbereid op de afsluitende certificeringen en examens.
Bij StarTel kunt u zich inschrijven voor zowel klassikale trainingen als individuele (maatwerk) trainingen.

•     Introductie ASL raamwerk
Invoering en gebruik ASL
• Plaatsbepaling van applicatiebeheer
• Overzicht ASL-framework
• De afzonderlijke processen uit het model
• Implementatie van ASL
•     De beheer processen
•     De processen Onderhoud en vernieuwing
•     De verbindende processen
•     De sturende processen
•     Application Cycle Management
•     Organization Cycle Management
•     Relaties naar andere beheervormen

Staat bij deze training geen datum gepland die in je planning past, kies dan voor de flexibele inschrijving. Wij nemen dan contact met je op. We kijken graag samen met je naar een mogelijk andere datum of andere lesmethode om je te voorzien in je trainingsbehoefte.

Startdatum Maand Variant Locatie