Blended Learning

Blended learning is een flexibele en efficiënte manier van leren en wordt in het Nederlands ook wel omschreven als een combinatie van zelfstudie en begeleiding klassikaal of virtueel waar nodig. 

Als basis voor deze training nemen we het zelfstudie materiaal waarbij we een aantal uren of dagen aan klassikale begeleiding aanbieden om openstaande vragen te kunnen behandelen. Deze lesvorm is flexibeler omdat deelnemers niet gehele weken afwezig hoeven te zijn. Voorwaarde is wel dat buiten de lesuren om voldoende zelfstudie wordt verricht. Het lesmateriaal wordt in deze vorm via ons systeem ter beschikking gesteld en de voortgang van de deelnemers kan op deze wijze ook gevolgd worden. Hiermee is ondersteuning op afstand aanwezig gedurende de zelfstudieperiode omdat ook de trainer op de studieomgeving is aangesloten.  

Blended Learning selective focus photo of man in official shirt sitting in 2451645 resize 1024x684 1