Henny Kerkvliet is ervaren trainer op het gebied van project- en proces management en verbonden aan APMG. Hij verzorgt Lean en ITIL bij Startel